Suzuki Swift: Przełącznik poziomowania świateł

Suzuki Swift –> Tablica przyrządów –> Przełącznik poziomowania świateł

Przełącznik poziomowania świateł


Patrz rozdział "SUPLEMENT" przy końcu książki.

WŁĄCZNIK WYCIERACZEK/ZMYWACZA SZYBY TYLNEJ (w niektórych modelach)

Zmywacz świateł przednich


Gdy włącznik zapłonu jest w położeniu "ON", przyciśnięcie przycisku włącza wycieraczkę szyby tylnej. Ponowne przyciśnięcie wyłącza wycieraczkę.

Aby natrysnąć płyn zmywający na tę szybę, należy przytrzymać przycisk w położeniu wciśniętym.

Płyn przestanie płynąć, gdy przycisk zostanie zwolniony.

Regulacja Intensywności oświetlenia wskaźników

Obrót gałki przeciwnie do zegara powoduje zmniejszenie intensywności oświetlenia tablicy rozdzielczej, a zgodnie z zegarem zwiększa ją. ...

Zmywacz świateł przednich

Kiedy włącznik zapłonu jest w położeniu "ON", przyciśnięcie przycisku zmywacza świateł przednich powoduje spłukanie klo ...

Categorie