Suzuki Swift: Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Suzuki Swift –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

Jeśli rozrusznik nie działa

  1.  Spróbuj przekręcić włącznik zapłonu w położenie "START", przy włączonych światłach drogowych, dla kontroli stanu akumulatora.

    Jeśli światła są bardzo słabe lub nie świecą, zazwyczaj oznacza to, że akumulator jest rozładowany lub brak styku na jego zaciskach. Akumulator należy podładować lub poprawić styk, zależnie od potrzeby.

  2.  Jeśli światła pozostają jasne, należy sprawdzić bezpieczniki. Jeśli przyczyna awarii rozrusznika nie została wyjaśniona, może być to poważnięjsza usterka. Pojazd należy sprawdzić w autoryzowanej stacji obsługi SUZUKI.

Jeśli silnik Jest zalany

Jeśli silnik jest zalany paliwem, jego rozruch może być trudny. W takim przypadku należy przycisnąć pedał przyspieszenia całkowicie "do podłogi" i przytrzymywać w tym położeniu, jednocześnie obracając silnik rozrusznikiem (nie należy używać rozrusznika jednorazowo przez dłużej niż 5 sekund).

Jeśli silnik przegrzewa się

Silnik może przegrzewać się chwilowo, podczas trudnych warunków eksploatacji. Jeśli wskaźnik temperatury płynu chłodzącego wskazuje podczas jazdy przegrzewanie, należy:

  1.  Wyłączyć klimatyzację, o ile jest.
  2.  Wprowadzić samochód w bezpieczne miejsce i zatrzymać się.
  3.  Pozwolić silnikowi na pracę luzem przez kilka minut, aż do chwili, gdy wskazówka powróci w normalny, prawidłowy zakres temperatur pomiędzy "H" i "C".
OSTRZEŻENIE W razie usłyszenia lub zobaczenia wyrzucania pary, należy zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu i natychmiast wyłączyć silnik, aby ostygł. Nie otwierać maski, dopóki wydobywa się para. Kiedy pary nie widać już ani nie słychać, można otworzyć maskę, żeby zobaczyć, czy płyn nadal się gotuje. Jeśli tak, należy poczekać z podjęciem dalszych dzlełań, aż wrzenie ustanie.

Jeśli wskaźnik temperatury nie powraca do normalnego zakresu, należy:

  1.  Wyłączyć silnik i sprawdzić naprężenie i stan paska napędu pompy wodnej oraz stan kół pasowych. W razie wykrycia nieprawidłowości, usunąć ją.
  2.  Sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym. W razie stwierdzenia, że jest on poniżej kreski "LOW", sprawdzić czy nie ma wycieku z chłodnicy, pompy wodnej względnie przewodów łączących. W razie stwierdzenia wycieków, które mogą powodować przegrzewanie, nie uruchamiać silnika, zanim nie zostaną usunięte.
  3.  Jeśli wycieki nie zostaną znalezione, ostrożnie dolać płynu chłodzącego do zbiornika i w razie potrzeby - chłodnicy. (Patrz "Płyn chłodzący" w rozdziale "Przeglądy i obsługa").
OSTRZEŻENIE Zdejmowanie korka chłodnicy, gdy temperatura wody jest wysoka grozi niebezpieczeństwem, ze względu na możliwość wypchnięcia przez panujące w układzie ciśnienie gorącego, parzącego płynu. Korek należy zdejmować dopiero, gdy temperatura płynu się obniży.

 

OSTRZEŻENIE Aby zapobiec uszkodzeniom ciała, należy trzymać ręce, narzędzia i ubranie z dala od wentylatora chłodzenia (i klimatyzacji - jeśli jest). Te elektryczne wentylatory mogą włączyć się samoczynnie, bez ostrzeżenia.

Jazda na holu

Jeśli Twój pojazd ma być holowany, skontaktuj się z profesjonalną pomocą drogową. W stacji obsługi można otrzymać szczeg&oac ...

Dbałość o nadwozie

...

Categorie