Suzuki Swift: Obrotomierz

Suzuki Swift –> Tablica przyrządów –> Obrotomierz

Obrotomierz


Obrotomierz wskazuje prędkość obrotową silnika w obr/min. (RPM).

ZALECENIE Nigdy nie dopuszczaj do znajdowania się wskazówki obrotomierza w zaznaczonej na czerwono strefie, gdyż może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika.

Szybkościomierz/Licznik przebiegu

Szybkościomierz Licznik przebiegu Licznik przebiegu dziennego Przycisk kasowania przebiegu dziennego Szybkościomierz pokazuje prędkość poja ...

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik podaje w przybliżeniu informację o ilości paliwa w zbiorniku. "F" oznacza pełny zbiornik (FULL), a "E" - pusty (EMPTY). ...

Categorie