Suzuki Swift: Lampka ładowania akumulatora

Suzuki Swift –> Tablica przyrządów –> Lampki ostrzegawcze i wskaźnikowe –> Lampka ładowania akumulatora

Lampka ładowania akumulatora


Lampka ta zapala się po włączeniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika. Lampka zapali się i pozostanie zapalona, jeśli w układzie ładowania akumulatora wystąpi usterka.

Gdy lampka zapali się podczas pracy silnika, układ ładowania powinien zostać niezwłocznie sprawdzony przez stację obsługi SUZUKI.

Lampka ciśnienia oleju

Lampka zapala się gdy włączony jest zapłon, a gaśnie gdy silnik zostanie uruchomiony. Lampka zapali się i pozostanie zapalona, gdy ciśni ...

Lampka "CHECK ENGINE" (SPRAWDŹ SILNIK) (w niektórych modelach)

Pojazd wyposażony jest w sterowany komputerem układ kontroli emisji spalin. Na tablicy przyrządów umieszczona jest lampka "CHECK ENGINE", wskazuj& ...

Categorie