Suzuki Swift: Elektryczny napęd szyb (w niektórych modelach)

Suzuki Swift –> Zanim rozpoczniesz jazdę –> Okna –> Elektryczny napęd szyb (w niektórych modelach)

Elektryczny napęd szyb


W drzwiach kierowcy umieszczono przełącznik uruchamiający szybę kierowcy 1, oraz przełącznik 2 dla szyby pasażera przedniego.

W modelach 4-drzwiowych przełączniki 4 i 5 uruchamiają odpowiednio lewą i prawą szybę tylną.

Drzwi pasażera mają tylko przełącznik 3 uruchamiający szybę w tych drzwiach.

Elektryczny napęd szyb działa tylko gdy wyłącznik zapłonu jest w położeniu "ON".

Elektryczny napęd szyb


Aby opuścić szybę należy przycisnąć górną część przycisku, zaś w celu jej podniesienia - unieść górną część przycisku.

Drzwi kierowcy wyposażone są w układ samoczynnego przytrzymywania przełącznika podczas opuszczania szyby kierowcy. Dla jego uruchomienia należy wcisnąć przełącznik do oporu i puścić go. Aby przerwać opuszczanie szyby zanim opuści się całkowicie, unieść na chwilę przycisk.

Elektryczny napęd szyb


Jeśli Twój pojazd przeznaczony jest do ruchu lewostronnego, okno kierowcy ma również układ przytrzymujący przycisk podczas unoszenia szyby. Oznacza to, że szybę można unosić bez przytrzymywania przełącznika w położeniu górnym. Przycisk unosi się do oporu i puszcza. Aby przerwać unoszenie szyby, należy krótko nacisnąć przycisk.

OSTRZEŻENIE Używając samoczynnego przytrzymywania przycisku podczas unoszenia szyby, upewnij się, i e na drodze szyby nie znajdują się ręce lub Inne przeszkody.

W drzwiach kierowcy umieszczony jest także przycisk blokujący szyby w oknach pasażerów.

Gdy przycisk ten jest wciśnięty, szyby pasażerów nie mogą być uruchamiane przyciskami 2 i 3,ani 4 i 5 w modelach 4-drzwiowych.

Aby przywrócić normalne działanie przełączników, należy zwolnić blokadę ponownie przycisnąwszy przycisk.

OSTRZEŻENIE Przycisk blokujący powinien być zawsze wciśnięty podczas przewozu dzieci. Dziecko może ulec poważnym obrażeniom, gdy jakaś część jego ciała zostanie przygnieciona poruszającą się szybą.

Okna

Szyby w drzwiach podnoszone są i opuszczane przez obrót korbki umieszczonej w drzwiach. ...

Uchylna szyba boczna (w niektórych modelach)

Aby otworzyć tylną szybę boczną należy przesunąć dźwignię do przodu i na zewnątrz. Aby zamknąć okno, pociągn& ...

Categorie