Renault Clio: Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Klimatyzacja automatyczna –> Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie

Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie


Nacisnąć jeden z przycisków 4. Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przycisk.

Możliwe jest połączenie dwóch pozycji na raz, należy nacisnąć dwa przyciski 4.

Strumień powietrza jest
rozłożony równomiernie na wszystkie dysze nawiewu, szyby przednie boczne i szybę przednią.

Strumień powietrza jest kierowany
głównie do nawiewów deski rozdzielczej.

Strumień powietrza jest kierowany
głównie na nogi pasażerów.

Funkcja "dobra widoczność"

Wcisnąć przycisk 3, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej ...

Klimatyzacja

...

Categorie