Renault Clio: Zagłówki przednie

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Zagłówek - fotele –> Zagłówki przednie

Zagłówki przednie


Podnoszenie zagłówka

Pociągnąć zagłówek w górę do żądanej wysokości.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Opuszczanie zagłówka

Wcisnąć przycisk 1 i przytrzymać zagłówek, opuszczając go do żądanej wysokości.

Sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Zdejmowanie zagłówka

Ustawić zagłówek w najwyższej możliwej pozycji (w razie potrzeby odchylić oparcie do tyłu). Wcisnąć przycisk 1 i podnieść zagłówek aż do zwolnienia zaczepów.

Montaż zagłówka

Wprowadzić trzpienie zagłówka w prowadnice (odchylić oparcie do tyłu w razie potrzeby).

Włożyć zagłówek, aż do zablokowania, następnie nacisnąć przycisk 1, aby wyregulować do żądanej wysokości.

Sprawdzić, czy trzpienie 2 są prawidłowo zablokowane w oparciu fotela.

Montaż zagłówka


Zagłówki są elementami wyposażenia wpływającymi na bezpieczeństwo jazdy; powinny zawsze być prawidłowo zamontowane i ustawione w oparciach foteli: odległość zagłówka od głowy powinna być jak najmniejsza, a górna jego część A musi znajdować się jak najbliżej czubka głowy.

Zagłówek - fotele

...

Przednie fotele

...

Categorie