Renault Clio: Zachowanie na drodze

Zachowanie na drodze


Nie należy jeździć po drogach,
na których zalewająca je woda sięga powyżej dolnej krawędzi obręczy kół.

Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu Po stronie kierowcy, należy stosować wyłącznie dywaniki dostosowane do pojazdu, które można zamocować do zainstalowanych fabrycznie w tym celu elementów. Należy regularnie sprawdzać, czy są prawidłowo zamocowane. Nie należy zakładać kilku dywaników.

Ryzyko zablokowania pedałów

Rady dotyczące jazdy i ECO jazda

...

Opony

 Niedostateczne ciśnienie w oponach może spowodować wzrost zużycia paliwa.  Stosowanie opon niezalecanych przez producenta może r&oa ...

Categorie