Renault Clio: Wyłączanie systemu

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Pomoc przy parkowaniu –> Wyłączanie systemu

Wyłączanie systemu


Wcisnąć przycisk 5 w celu wyłączenia systemu.

Lampka kontrolna wbudowana w przycisk zapala się, przypominając, że system jest wyłączony.

Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie systemu i zgaśnięcie lampki kontrolnej.

W zależności od wersji pojazdu, pomoc przy parkowaniu można wyłączyć na ekranie dotykowym.

Zapoznać się z instrukcją obsługi wyposażenia, aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji.

Regulacja głośności sygnału systemu pomocy przy parkowaniu

zależnie od wersji pojazdu, możliwa jest regulacja niektórych parametrów na ekranie dotykowym 4. Patrz instrukcja wyposażenia, aby uzyskać ...

Nieprawidłowości w działaniu

Zależnie od wersji pojazdu, gdy system wykryje nieprawidłowość, na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat "Skontroluj pomoc pa ...

Categorie