Renault Clio: Wskaźnik zmiany prędkości

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Eco jazda –> Wskaźnik zmiany prędkości

Wskaźnik zmiany prędkości 1

Wskaźnik zmiany prędkości


Lampka na tablicy wskaźników sygnalizuje najlepszy moment do zmiany biegu na wyższy lub niższy w celu optymalizacji zużycia paliwa:

włącz wyższy bieg;
włączyć niższy bieg.


Wskaźnik stylu jazdy 2

Informuje w czasie rzeczywistym o zastosowanym stylu jazdy. Powiadomienia przekazywane są za pomocą koloru lampki kontrolnej 2.

Aby włączyć/wyłączyć wskaźnik stylu jazdy, zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi obsługi systemu multimediów.

Eco jazda

Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porów ...

Bilans trasy

Po wyłączeniu silnika, na wyświetlaczu 3 pojawia się "Bilans trasy" zawierający informacje na temat ostatniej trasy. Oznacza:  ś ...

Categorie