Renault Clio: W przypadku przebicia opony

Renault Clio –> Rady praktyczne –> Przebicie opony - koło zapasowe –> W przypadku przebicia opony

Użytkownik może skorzystać, zależnie od wersji pojazdu, z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach).

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie, niedopompowanie itp.) na tablicy wskaźników zapala się lampka ostrzegawcza . Patrz "Ostrzeżenie sygnalizujące
spadek ciśnienia w oponie" w rozdziale 2.

W przypadku parkowania na poboczu należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy danego kraju.

 

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

Pojazdy wyposażone w koło zapasowe różniące się od pozostałych kół:

  •  Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.
  •  Koła pojazdu są większe od koła zapasowego, w związku z czym wysokość prześwitu będzie ograniczona.
  •  Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło identyczne, co koło fabryczne.
  •  Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.
  •  Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu.

    Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.

  •  W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach.

Przebicie opony - koło zapasowe

...

Koło zapasowe

Otworzyć klapę;  podnieść wykładzinę;  podnieść osłonę 1, następnie ją wyjąć;  wyj ...

Categorie