Renault Clio: Uruchomienie silnika

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Automatyczna skrzynia biegów –> Uruchomienie silnika

Uruchomienie silnika


Ustawić dźwignię 1 w położeniu P, włączyć zapłon.

W celu przestawienia dźwigni z położenia P, należy koniecznie wcisnąć pedał hamulca przed naciśnięciem przycisku odblokowującego 2.

Wciskając pedał hamulca (lampka kontrolna 3 na wyświetlaczu gaśnie) przestawić dźwignię z pozycji P.

Ustawienie dźwigni sterującej w położeniu D lub R może odbywać się wyłącznie w czasie postoju, należy wówczas wcisnąć pedał hamulca, zdjąwszy uprzednio nogę z pedału przyspieszenia.

Dźwignia sterująca

Dźwignia sterująca 1 P: postój R: bieg wsteczny N: położenie neutralne D: tryb automatyczny M: tryb ręczny +: wyższy bieg -: niż ...

Dźwigienki zmiany prędkości

Dźwigienki zmiany prędkości 5 Dźwigienki 5 umożliwiają zmianę przełożenia, kiedy dźwignia znajduje się w położ ...

Categorie