Renault Clio: Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu

Renault Clio –> Rady praktyczne –> Akumulator –> Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu

Aby uruchomić silnik, w przypadku konieczności użycia akumulatora innego pojazdu, należy wyposażyć się w odpowiednie przewody elektryczne (o dużym przekroju) u Autoryzowanego Partnera marki, a jeśli posiadają już Państwo przewody rozruchowe, należy się upewnić, czy ich stan jest prawidłowy.

Oba akumulatory powinny mieć identyczne napięcie znamionowe: 12V.

Akumulatora, z którego czerpany jest prąd powinien mieć pojemność (amperogodziny, Ah) co najmniej równą pojemności znamionowej akumulatora rozładowanego.

Konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy obydwa pojazdy nie stykają się ze sobą bezpośrednio (w razie połączenia biegunów dodatnich istnieje ryzyko zwarcia) oraz czy rozładowany akumulator został prawidłowo podłączony. Wyłączyć zapłon samochodu pobierającego prąd.

Uruchomić silnik samochodu dostarczającego prąd. Silnik powinien pracować na średnich obrotach.

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu


Zależnie od wersji pojazdu, odpiąć obudowę akumulatora.

Zamocować przewód dodatni A na zacisku 1 (+), a następnie na zacisku 4 (+) akumulatora dostarczającego prąd.

Zamocować przewód ujemny B na zacisku 3 (-) akumulatora dostarczającego prąd, a następnie na zacisku 2 (-) rozładowanego akumulatora.

Uruchomić silnik i gdy tylko zaczyna pracować, odłączyć przewody A i B w odwrotnej kolejności ( 2 - 3 - 4 - 1 ).

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu


Sprawdzić, czy przewody A i B nie stykają się ze sobą oraz czy przewód dodatni A nie styka się z żadną metalową częścią samochodu dostarczającego prąd.

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzenia pojazdu.

Podłączanie prostownika

Prostownik musi być kompatybilny z akumulatorem o napięciu znamionowym wynoszącym 12 V. Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik pracuje. Nale ...

Instalacja do montażu radia

Miejsce na radio 1 Odpiąć zaślepkę. Złącza: anteny, zasilania + i -, przewodów głośnikowych, znajdują się z tył ...

Categorie