Renault Clio: Tryb automatyczny

Renault Clio –> Komfort jazdy –> Klimatyzacja automatyczna –> Tryb automatyczny

Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa.

System ustawia prędkość nawiewu powietrza, rozdział powietrza, recyrkulację powietrza, uruchamianie lub wyłączanie klimatyzacji oraz temperaturę powietrza.

AUTO: optymalny sposób osiągania wybranej temperatury w zależności od warunków zewnętrznych. Wcisnąć przycisk 1.

Zmiana siły nawiewu powietrza

W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

Można wyregulować siłę nawiewu obracając element sterujący 6 w celu zwiększenia lub zmniejszenia siły nadmuchu.

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 2 do wybranego położenia.

Im bardziej jest ono obrócone w prawą stronę, tym wyższa jest temperatura nawiewanego powietrza.

Cecha szczególna: skrajne ustawienia pozwalają systemowi wytworzyć maksymalną ilość zimnego lub gorącego powietrza ("18C" i "26C").

Elementy sterujące

Tryb automatyczny. Regulacja temperatury powietrza. Funkcja "dobra widoczność". Regulacja rozdziału nawiewu powietrza w kabinie. Przycisk steru ...

Funkcja "dobra widoczność"

Wcisnąć przycisk 3, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej ...

Categorie