Renault Clio: System pomocy przy ruszaniu pod górę

Renault Clio –> Jazda samochodem –> Systemy wspomagania prowadzenia pojazdu –> System pomocy przy ruszaniu pod górę

System wspomaga kierowcę podczas ruszania na wzniesieniu (zależnie od kąta nachylenia).

Uniemożliwia on cofanie się pojazdu na wzniesieniu, powodując automatyczne zaciągnięcie hamulców, gdy kierowca zwolni pedał hamulca, aby wcisnąć pedał gazu.

Działanie systemu

System działa tylko wtedy, gdy dźwignia zmiany biegów jest ustawiona w innym położeniu niż neutralne (położenie inne niż N lub P w wersjach z automatyczną skrzynią biegów), a pojazd stoi nieruchomo (wciśnięcie pedału hamulca).

System przytrzymuje pojazd przez około 2 sekundy. Następnie hamulce zostają stopniowo zwolnione (pojazd zaczyna jechać, w zależności od nachylenia terenu).

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie może całkowicie zapobiec przemieszczaniu się pojazdu w tył we wszystkich sytuacjach (bardzo duże pochyłości terenu itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca może włączyć pedał hamulca i zapobiec w ten sposób przemieszczeniu się pojazdu do tyłu.

System pomocy przy ruszaniu pod górę nie powinien być używany po dłuższym postoju pojazdu: należy wtedy skorzystać z pedału hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unieruchomienie pojazdu w sposób trwały.

W razie potrzeby należy wcisnąć pedał hamulca, aby zatrzymać pojazd.

Na nawierzchni śliskiej lub o złej przyczepności i/lub na pochyłym terenie kierowca powinien zachować szczególną ostrożność.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.

Wspomaganie nagłego hamowania

System ten stanowi uzupełnienie układu ABS, który przyczynia się do skrócenia drogi hamowania. Zasada działania System umożliwia wykrycie ...

Ogranicznik

Ogranicznik prędkości jest funkcją pomagającą kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej prędkości jazdy zwanej prędkością ograniczo ...

Categorie