Renault Clio: Przesuwanie fotela do przodu lub do tyłu

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Zagłówek - fotele –> Przednie fotele –> Przesuwanie fotela do przodu lub do tyłu

Przesuwanie fotela do przodu lub do tyłu


Podnieść uchwyt 1 w celu odblokowania fotela. Po przesunięciu fotela do żądanego położenia, puścić uchwyt i upewnić się, czy fotel został zablokowany.

Ze względów bezpieczeństwa, regulacje te należy przeprowadzać na postoju.

Żaden przedmiot nie może się znajdować na podłodze (miejsce kierowcy): w razie gwałtownego hamowania przedmioty te mogą przemieścić się pod pedały i uniemożliwić ich użycie.

W celu podniesienia lub opuszczenia siedzenia fotela

W celu podniesienia lub opuszczenia siedzenia fotela


Zmieniać położenie dźwigni 2 w górę lub w dół tyle razy, ile jest to konieczne.

Ogrzewane fotele

Przy włączonym zapłonie, wcisnąć przełącznik 3 danego fotela. Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przełącznik.

Wyposażony w termostat system reguluje poziom ogrzewania i wyłącza je w razie potrzeby.

Pochylanie oparcia

Pochylanie oparcia


Obracać pokrętłem 4 w celu ustawienia oparcia w wybranym położeniu.

Radzimy nie odchylać nadmiernie oparć foteli do tyłu, ponieważ może to zmniejszyć skuteczność działania pasów bezpieczeństwa.

Przednie fotele

...

Składanie oparcia fotela pasażera (zależnie od wersji pojazdu)

Należy uważać, aby żaden przedmiot nie utrudniał przesuwania fotela.  Przesunąć fotel maksymalnie do tyłu;  maksymalnie ...

Categorie