Renault Clio: Napinacze pasów bezpieczeństwa

Napinacze pasów bezpieczeństwa


Napinacze pasów mają zapewnić przyleganie pasa do ciała pasażera oraz dociśnięcie pasażera do fotela, a co za tym idzie - zwiększenie skuteczności zabezpieczenia.

Przy włączonym zapłonie, w przypadku mocnego uderzenia czołowego i zależnie od siły uderzenia, system może uruchomić napinacz zwijacza pasa bezpieczeństwa 1, który natychmiast skraca pas.

  • Po wypadku należy zlecić kontrolę działania systemu zabezpieczeń.
  •  Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw i modyfikacji systemu (napinacze pasów, poduszki powietrzne, moduły elektroniczne, przewody) oraz wykorzystywania jego elementów w innych pojazdach, nawet identycznych.
  •  W celu uniknięcia włączenia systemu w nieprzewidzianym momencie i ewentualnego powstania szkód z tym związanych, należy pamiętać, że jedynie Autoryzowany Partner marki jest upoważniony do wykonywania napraw napinaczy pasów i poduszek powietrznych.
  •  Kontrola poszczególnych parametrów elektrycznych zapalnika systemu może być dokonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony personel, wykorzystujący do tego celu specjalistyczny sprzęt.
  •  W przypadku złomowania pojazdu należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki w celu wykonania kasacji generatora gazu napinaczy pasów i poduszek powietrznych.

Ogranicznik nacisku

Przy szczególnie silnym uderzeniu, urządzenie to rozciąga się nieznacznie, pozwalając na ograniczenie napięcia wywieranego na ciało przez pas.

Zabezpieczenia uzupełniające przednie pasy bezpieczeństwa

Zależnie od wersji pojazdu, składają się na nie:  napinacze zwijacza przedniego pasa bezpieczeństwa;  ograniczniki napięcia pasa ob ...

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Pojazd może być wyposażony w poduszkę powietrzną po stronie kierowcy i pasażera. Napis "Airbag" umieszczony na kierownicy i desce rozdzielcz ...

Categorie