Renault Clio: Hamulec ręczny

Odblokowanie

Pociągnąć dźwignię 3 lekko do góry, wcisnąć przycisk 2 i sprowadzić dźwignię do podłogi.

W razie ruszenia z hamulcem ręcznym niezupełnie odblokowanym, na tablicy wskaźników będzie świecić się czerwona lampka kontrolna.

Blokowanie

Pociągnąć dźwignię 3 do góry. Upewnić się, czy samochód jest prawidłowo unieruchomiony.

Lampka kontrolna zapala się
na tablicy wskaźników.

W przypadku uderzenia w podwozie samochodu podczas wykonywania manewru (na przykład: uderzenie w słupek, podwyższony krawężnik lub inny element drogi) może nastąpić uszkodzenie pojazdu (np. odkształcenie osi).

W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia poważniejszej usterki, należy zlecić wykonanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu Partnerowi marki.

 

W czasie jazdy hamulec ręczny powinien być całkowicie zwolniony (czerwona kontrolka zgaszona), ryzyko przegrzania, a nawet uszkodzenia.

 

Na postoju, zależnie od stopnia nachylenia terenu i/lub obciążenia pojazdu, może okazać się konieczne przesunięcie dźwigni dodatkowo o dwa położenia i włączenie jakiegoś biegu (1. lub wstecznego) w samochodach z mechaniczną skrzynią biegów, albo ustawienie dźwigni zmiany biegów w położeniu P w samochodach ze skrzynią automatyczną.

Dźwignia zmiany biegów

Samochody z mechaniczną skrzynią biegów: dźwignię należy przestawić zgodnie ze schematem na gałce 1. Pojazdy z automatyczną ...

Eco jazda

Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porów ...

Categorie