Renault Clio: Funkcja "zewnętrzne oświetlenie towarzyszące"

Renault Clio –> Poznajemy samochód –> Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna –> Funkcja "zewnętrzne oświetlenie towarzyszące"

Ta funkcja umożliwia chwilowe zapalenie świateł mijania (aby oświetlić bramę podczas otwierania, itp.).

Przy wyłączonym silniku, wyłączonych światłach i pierścieniu 2 ustawionym w położeniu 0 lub AUTO pociągnąć dźwignię 1 do siebie: światła mijania zapalą się na około trzydzieści sekund. Aby wydłużyć ten czas, można pociągnąć dźwignię maksymalnie cztery razy (całkowity czas ograniczony do dwóch minut). Komunikat "Oświetl dojście przez _ _ _" wraz z czasem świecenia pojawia się na tablicy wskaźników, aby potwierdzić tę czynność. Następnie można zablokować zamki w pojeździe.

Aby wyłączyć światła, zanim nastąpi to w trybie automatycznym, obrócić pierścień 2 w dowolne położenie, po czym ponownie ustawić go w położeniu AUTO.

Funkcja powitania i pożegnania

Funkcja powitania i pożegnania (Zależnie od wersji pojazdu) Gdy funkcja jest aktywna, światła zapalają się automatycznie w momencie odblokowywa ...

Przednie światła przeciwmgielne

Przednie światła przeciwmgielne Obrócić środkowy pierścień 4 dźwigni 1 do położenia, w którym naprzeciwko oznacze ...

Categorie