Renault Clio: Ciśnienie powietrza w oponach

Należy przestrzegać ciśnienia w ogumieniu (również w kole zapasowym), należy je sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą (patrz naklejka przyklejona na drzwiach kierowcy).

Zbyt niskie ciśnienie może doprowadzić do przedwczesnego zużycia i przegrzania się opon oraz mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jazdy:
  •  grozi pogorszeniem przyczepności opony do nawierzchni drogi,
  •  powoduje ryzyko pęknięcia lub uszkodzenia bieżnika opony,

Ciśnienie w oponach zależy od obciążenia samochodu i prędkości jazdy.

Wyrównać ciśnienie w zależności od warunków eksploatacji (patrz naklejka znajdująca się na krawędzi drzwi kierowcy).

Sprawdzanie ciśnienia powinno się odbywać przy zimnych oponach: nie należy brać pod uwagę wyższych wartości ciśnienia, mogących wystąpić podczas upałów lub po przebyciu dłuższej trasy ze znaczną szybkością.

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy uwzględnić poprawkę w granicach od 0,2 do 0,3 bara (lub 3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Uwaga: brakujący lub źle przykręcony kapturek zaworu może pogorszyć szczelność opon i spowodować spadek ciśnienia.

Zawsze należy używać kapturków na zaworach identycznych jak oryginalne i dokręcać je do oporu.

Pojazd wyposażony w system ostrzegający o utracie ciśnienia w oponach

W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedopompowanie itp.) na tablicy wskaźników zapala się lampka kontrolna , patrz punkt "Sygnał ostrzegający o
utracie ciśnienia w oponach" w rozdziale 2.

Użytkowanie opon

Należy dbać o dobry stan opon. Ich bieżnik powinien mieć określoną głębokość. Opony atestowane przez nasze służby ...

Koło zapasowe

Patrz rozdział 5, paragrafy "Koło zapasowe" i "Zmiana koła". Przekładanie kół Ta czynność nie powinna być praktykowana. ...

Categorie