Renault Clio: Światła pozycyjne

Światła pozycyjne


Światła pozycyjne


Obracać pierścień 2, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 3.

Na tablicy wskaźników zaświeci się odpowiednia lampka kontrolna.

Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna

...

Funkcja zapalania świateł dziennych

Funkcja zapalania świateł dziennych (wyłącznie światła przednie) Światła dzienne zapalają się automatycznie bez konieczno& ...

Categorie