Peugeot 207: Wymiary

Peugeot 207 –> Dane techniczne –> Wymiary

WYMIARY (W MM)

207 hatchback (wersje 3 i 5 drzwiowe)

WYMIARY


207 SW / 207 SW Outdoor

WYMIARY


* SW z relingami dachowymi.

** SW Outdoor z relingami dachowymi.

Masy Diesel

** Masa przyczepy z hamulcami może być w granicach MTRA zwiększona przy jednoczesnym zmniejszeniu masy MTAC samochodu ciągnącego; uwaga, jazda z prz ...

Elementy identyfi kacyjne

W samochodzie znajdują się różne widoczne oznaczenia, służące do identyfi kacji i odszukania samochodu. A. Numer seryjny pod pokrywą ...

Categorie