Peugeot 207: Wskaźnik serwisowy

Peugeot 207 –> Kontrola jazdy –> Wskaźniki –> Wskaźnik serwisowy

Wskaźnik informuje kierowcę o liczbie kilometrów, jaka pozostała do następnego przeglądu, zgodnie z planem obsługowym producenta.

Odległość obliczana jest począwszy od ostatniego zerowania licznika. Określona jest za pomocą dwóch parametrów:

Wskaźniki


Odległość do przeglądu powyżej 1 000 km

Po włączeniu zapłonu i przez 5 sekund klucz symbolizujący czynności serwisowe świeci się. W linii wyświetlacza całkowitego przebiegu kilometrów wyświetla się liczba kilometrów pozostała do następnego przeglądu.

Przykład: pozostało 4 800 km do następnego przeglądu.

Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund wyświetlacz wskazuje:

Odległość do przeglądu powyżej


5 sekund po włączeniu zapłonu klucz gaśnie ; licznik całkowitego przebiegu powraca do normalnego wyświetlenia.

Wyświetlacz wskazuje licznik całkowitego i dziennego przebiegu.

Odległość do przeglądu powyżej


Odległość do przeglądu poniżej 1 000 km

Przykład: pozostało 900 km do następnego przeglądu.

Po włączeniu zapłonu i przez 5 sekund wyświetlacz wskazuje:

Odległość do przeglądu poniżej


5 sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu powraca do normalnego wyświetlania. Klucz pozostaje zapalony sygnalizując konieczność wykonania przeglądu.

Odległość do przeglądu poniżej


Odległość do przeglądu przekroczona

Po każdym włączeniu zapłonu przez 5 sekund klucz miga, informując o konieczności szybkiego wykonania przeglądu.

Przykład: odległość do przeglądu przekroczona o 300 km.

Po włączeniu zapłonu przez 5 sekund wyświetlacz wskazuje:

Odległość do przeglądu przekroczona


5 sekund po włączeniu zapłonu licznik całkowitego przebiegu powraca do normalnego wyświetlania. Klucz pozostaje zapalony .

Odległość do przeglądu przekroczona


Czynnik czasowy jest nadrzędny w stosunku do liczby kilometrów pozostałych do przejechania do przeglądu, w zależności od eksploatacji samochodu.

Zatem klucz może się zaświecić po upływie 2 lat od ostatniego przeglądu.

Zerowanie wskaźnika serwisowego

Zerowanie wskaźnika serwisowego


Po każdym przeglądzie należy wykonać zerowanie wskaźnika serwisowego.

W tym celu należy wykonać następującą procedurę:

Po tej operacji, w przypadku odłączenia akumulatora, należy zaryglować samochód i odczekać co najmniej pięć minut, aby zerowanie zostało uwzględnione.

Wskaźniki

...

Wskaźnik poziomu oleju silnikowego

System informuje kierowcę o poziomie oleju silnikowego. Informacja wyświetlana jest przez kilka sekund po włączeniu zapłonu, po informacji serwisow ...

Categorie