Peugeot 207: Tylne pasy bezpieczeństwa

Peugeot 207 –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa –> Tylne pasy bezpieczeństwa

Tylne miejsca są wyposażone w trzy pasy bezpieczeństwa z nawijaczem, z których każdy posiada trzy punkty mocowania.

Zapinanie

Odpinanie

Panel kontrolek odpiętych pasów bezpieczeństwa

Panel kontrolek odpiętych pasów bezpieczeństwa


Po włączeniu zapłonu odpowiednie kontrolki 3, 4 i 5 zapalą się na około 30 sekund, jeżeli pas nie jest zapięty.

Przy pracującym silniku, jeżeli pasażer jadący z tyłu odepnie swój pas bezpieczeństwa, zapali się na czerwono odpowiednia kontrolka 3, 4 lub 5, włączy się sygnał dźwiękowy, a na ekranie wielofunkcyjnym pojawi się odpowiedni komunikat.

Kierowca musi upewnić się, czy pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz czy są zapięte przed rozpoczęciem podróży.

Bez względu na zajmowane miejsce w samochodzie, należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów.

Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa.

Jeżeli siedzenia wyposażone są w podłokietniki * , dolna część pasa powinna przechodzić pod podłokietnikiem.

Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała. Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany.

Przed i po użyciu pasa, należy upewnić się, czy jest prawidłowo zwinięty.

Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach.

Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia.

Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania pojazdu. Można odblokować mechanizm pociągając szybko za pas i puszczając go.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

  •  powinien być napięty jak najbliżej ciała,
  •  powinien być wykorzystywany przez jedną osobę dorosłą,
  •  nie może być przedziurawiony lub poszarpany,
  •  należy wyciągać go przed siebie, sprawdzając, czy nie jest skręcony,
  •  nie może być przerabiany, może to pogorszyć jego właściwości.

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, naprawy i kontrolę pasa należy przeprowadzać w ASO sieci PEUGEOT, która zapewnia gwarancję i prawidłowe wykonanie lub w warsztacie specjalistycznym.

Okresowo, a w szczególności w przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Pasy bezpieczeństwa należy czyścić za pomocą wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w sieci PEUGEOT.

Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy, należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci:

  •  używać odpowiednich fotelików dziecięcych, w przypadku dzieci poniżej 12 roku życia lub o wzroście poniżej 150 cm.
  •  nie należy używać prowadnicy pasa * w przypadku montowania fotelika dziecięcego.
  •  nigdy nie używać jednego pasa bezpieczeństwa dla wielu pasażerów.
  •  nigdy nie przewozić dziecka na kolanach.

W zależności od rodzaju i siły uderzenia , mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych.

Uruchomieniu napinaczy towarzyszy uwolnienie niewielkiej ilości niegroźnego dymu oraz dźwięku, spowodowanego aktywacją wkładu pirotechnicznego zintegrowanego w systemie.

W każdym przypadku, zapali się kontrolka poduszki powietrznej.

Po zderzeniu, należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić, system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Przednie pasy bezpieczeństwa

Przednie pasy bezpieczeństwa wyposażone są w system napinania pirotechnicznego i ogranicznik naprężenia. Systemy zwiększają bezpieczeńs ...

Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w ...

Categorie