Peugeot 207: Tryb ręczny

Peugeot 207 –> Jazda –> Automatyczna skrzynia biegów –> Tryb ręczny

Zmiana biegu odbywa się tylko wtedy, jeżeli pozwoli na to prędkość samochodu oraz moment obrotowy silnika; w przeciwnym razie, zastosowane jest prawo trybu automatycznego.

D znika, a w zestawie wskaźników
pojawiają się kolejno wybierane biegi.

W przypadku niedostatecznej lub za wysokiej prędkości obrotowej, wybrany bieg miga przez kilka sekund, a następnie wyświetla się rzeczywiście wybrany bieg.

Przejście z położenia D (tryb automatyczny) do M (ręczny) może być wykonane w dowolnym momencie.

Po zatrzymaniu lub przy małej prędkości, skrzynia biegów automatycznie wybiera bieg M1 .

W trybie ręcznym, programy sport i śnieg są nieaktywne.

Wartość nieprawidłowa w trybie ręcznym

Ten symbol wyświetla się,
jeżeli bieg jest źle wybrany (dźwignia między dwoma biegami).

Programy sport i śnieg

Te dwa specjalne programy uzupełniają tryb automatyczny w warunkach szczególnych. Program sport "S" Nacisnąć przycisk " S ", po ur ...

Zatrzymanie samochodu

Przed wyłączeniem silnika, można ustawić położenie P lub N , aby wybrać luz. W obydwu przypadkach, zaciągnąć hamulec postojow ...

Categorie