Peugeot 207: Przednie poduszki powietrzne

Peugeot 207 –> Bezpieczeństwo –> Poduszki powietrzne –> Przednie poduszki powietrzne

W razie czołowego zderzenia system zabezpiecza głowę oraz klatkę piersiową kierowcy i pasażera na przednim siedzeniu.

Poduszka powietrzna kierowcy znajduje się w środkowej części kierownicy, natomiast poduszka powietrzna pasażera w desce rozdzielczej powyżej przedniego schowka.

Przednie poduszki powietrzne


Aktywacja

Poduszki powietrzne wyzwalają się jednocześnie, o ile czołowa poduszka powietrzna pasażera nie jest wyłączona, w przypadku silnego zderzenia czołowego całą lub częścią przedniej strefy samochodu A , zgodnie z osią wzdłużną samochodu w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunku od przodu do tyłu samochodu.

Poduszka powietrzna rozwija się między osobami zajmującymi przednie fotele samochodu i deską rozdzielczą w celu amortyzacji szarpnięcia do przodu.

Wyłączenie

Tylko poduszka powietrzna po stronie pasażera może być wyłączona:

Wyłączenie


W zależności od wersji pojazdu
ta kontrolka zapali się w zestawie wskaźników lub na pasku środkowym po włączeniu zapłonu oraz przez cały czas, gdy poduszka powietrzna jest wyłączona.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka w przypadku montażu fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu pasażera w pozycji "tyłem do kierunku jazdy", należy bezwzględnie wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera.

W przeciwnym razie dziecko narażone będzie na poważne obrażenia ciała lub śmierć w momencie wyzwolenia poduszki powietrznej pasażera.

Reaktywacja

Po wyjęciu fotelika dziecięcego należy przekręcić przełącznik 1 w położenie "ON" w celu ponownej aktywacji poduszki powietrznej pasażera jadącego z przodu.

Usterka

Jeżeli kontrolka zapali się w
zestawie wskaźników, włączy się sygnał dźwiękowy, a na ekranie wielofunkcyjnym pojawi się komunikat, należy skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym w celu weryfi kacji systemu. Poduszki powietrzne mogą się nie otworzyć w razie silnego zderzenia.

Jeżeli obie kontrolki poduszek powietrznych zapalą się na stałe nie należy instalować fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu w położeniu "tyłem do kierunku jazdy".

Przeprowadzić kontrolę w ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób (z wyjątkiem pasażera na tylnym środkowym siedzeniu) w ...

Boczne poduszki powietrzne

System chroni, w przypadku silnego uderzenia bocznego, kierowcę lub pasażera siedzącego z przodu, ograniczając niebezpieczeństwo uszkodzenia klatki pie ...

Categorie