Peugeot 207: Programowanie

Peugeot 207 –> Jazda –> Ogranicznik prędkości –> Programowanie

Programowanie


Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą przycisków 2 i 3 :

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Naciśnięcie pedału przyspieszenia, aby przekroczyć zaprogramowaną prędkość nie spowoduje przyspieszenia, chyba że zostanie on mocno przyciśnięty do samego końca przekraczając punkt oporu .

Ogranicznik zostaje w tym momencie wyłączony, a na wyświetlaczu miga wartość prędkości.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez zwolnienie wymuszone lub nie, wartość przestaje migać

Powrót do normalnego prowadzenia

 Ustawić pokrętło 1 w położeniu "0" : tryb ogranicznika jest wyłączony. Wyświetlacz powraca do wskazywania licznika przebiegu kilometrów.

Programowanie


Wyświetlacz w zestawie wskaźników

Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników.  Wskaźnik włączenia/wyłączenia ogr ...

Usterka

W przypadku usterki ogranicznika zapamiętana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem ...

Categorie