Peugeot 207: Poduszki kurtynowe

Peugeot 207 –> Bezpieczeństwo –> Poduszki powietrzne –> Poduszki kurtynowe

System chroni, w przypadku silnego uderzenia bocznego, kierowcę i pasażerów (oprócz pasażera na tylnym środkowym siedzeniu), ograniczając niebezpieczeństwo uszkodzenia głowy.

Każda poduszka kurtynowa zintegrowana jest w słupkach i w górnej części kabiny.

Aktywacja

Poduszki otwierają się jednocześnie z odpowiadającymi im bocznymi poduszkami powietrznymi, w przypadku silnego uderzenia bocznego całą lub częścią bocznej strefy samochodu B , prostopadle do osi wzdłużnej samochodu w płaszczyźnie poziomej oraz w kierunku od zewnątrz do wewnątrz samochodu.

Kurtynowa poduszka powietrzna rozwija się między osobą zajmującą przedni lub tylny fotel samochodu i szybą.

W przypadku lekkiego zahaczenia bocznej części samochodu lub w przypadku dachowania, poduszka może się nie otworzyć.

W przypadku uderzenia z tyłu lub z przodu, poduszka nie wyzwoli się.

Usterka działania

W przypadku zapalenia się tej
kontrolki, której towarzyszy sygnał dźwiękowy i komunikat na ekranie wielofunkcyjnym, należy skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym i poddać system sprawdzeniu.

Poduszki powietrzne mogą nie otworzyć się w przypadku silnego uderzenia.

* Zależnie od kraju przeznaczenia.

Aby zapewnić całkowicie skuteczne działanie poduszek powietrznych, należy zachować następujące środki ostrożności: Przyjmować normalną i pionową pozycję siedzącą.

Zapinać właściwie wyregulowane pasy bezpieczeństwa.

Nic nie trzymać między pasażerami i poduszkami powietrznymi (dzieci, zwierząt, przedmiotów...). Mogłyby one zakłócić działanie poduszek, lub spowodować skaleczenia u pasażerów.

W przypadku, gdy pojazd uległ wypadkowi lub, gdy był skradziony, należy sprawdzić system poduszek powietrznych.

Naprawy systemu poduszek powietrznych muszą być wykonywane w ASO SIECI PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Pomimo przestrzegania wszystkich wymienionych powyżej środków ostrożności, nie można wykluczyć niebezpieczeństwa zranień lub lekkich poparzeń głowy, klatki piersiowej i ramion. Poduszka powietrzna napełnia się bardzo szybko (w kilka milisekund) i zaraz po napełnieniu, przez specjalne otwory, uwalnia się gorący gaz.

Przednie poduszki powietrzne

Nie prowadzić pojazdu trzymając kierownicę za jej ramiona lub opierając ręce na jej środku.

Pasażer nie powinien trzymać nóg na desce rozdzielczej.

W miarę możliwości powstrzymać się od palenia (papieros, fajka), ponieważ uruchomienie poduszki w tym czasie mogłoby spowodować oparzenia lub obrażanie ciała.

Nie demontować, nie przekłuwać i nie uderzać poduszki.

Boczne poduszki powietrzne *

Na fotele zakładać wyłącznie pokrowce z homologacją, dostosowane do foteli wyposażonych w boczne poduszki powietrzne. Informacje na temat pokrowców dostosowanych do foteli Państwa samochodu można uzyskać w ASO SIECI PEUGEOT (patrz rozdział "Informacje praktyczne - p. Akcesoria").

Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać na oparciach siedzeń, mogłoby to spowodować skaleczenia klatki piersiowej lub ramion podczas zadziałania bocznej poduszki powietrznej.

Nie zbliżać się do drzwi, bardziej niż jest to konieczne.

Poduszki kurtynowe *

Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać na obiciu dachu, mogłoby to spowodować skaleczenia klatki piersiowej lub ramion podczas zadziałania poduszki kurtynowej.

Nie odkręcać uchwytów umieszczonych na sufi cie, służą one do mocowania poduszki kurtynowej.

* Zależnie od kraju przeznaczenia.

Boczne poduszki powietrzne

System chroni, w przypadku silnego uderzenia bocznego, kierowcę lub pasażera siedzącego z przodu, ograniczając niebezpieczeństwo uszkodzenia klatki pie ...

Jazda

...

Categorie