Peugeot 207: Podnośniki szyb

Peugeot 207 –> Otwieranie –> Podnośniki szyb

System przeznaczony jest do ręcznego lub automatycznego zamykania szyb.

W modelach z trybem sekwencyjnym wyposażony jest w system zabezpieczający przed zaciśnięciem oraz we wszystkich modelach w system wyłączenia w przypadku nieprawidłowego użycia przełączników tylnych szyb

Podnośniki szyb


  1. Elektryczny podnośnik szyby kierowcy.
  2.  Elektryczny podnośnik szyby pasażera.
  3.  Elektryczny podnośnik tylnej prawej szyby.
  4.  Elektryczny podnośnik tylnej lewej szyby.
  5.  Blokada podnośników szyb tylnych.

Elektryczne podnośniki szyb

Nacisnąć przełącznik lub
pociągnąć go do siebie. Szyba zatrzymuje się w momencie puszczenia przełącznika.

Przełączniki podnośników szyb są aktywne przez około 45 sekund po wyłączeniu zapłonu lub do otwarcia drzwi przednich.

Elektryczne sekwencyjne podnośniki szyb

Istnieją dwie możliwości:


tryb ręczny

 tryb automatyczny

Podnośniki szyb są aktywne przez około 45 sekund po wyłączeniu zapłonu lub do momentu otwarcia drzwi przednich.

System antyzaciskowy

Jeżeli podnoszona w trybie automatycznym szyba napotka opór (przeszkodę), natychmiast się zatrzymuje i częściowo opuszcza.

W przypadku nieoczekiwanego opuszczenia szyby podczas jej zamykania (na przykład w czasie mrozu) należy:
  •  nacisnąć przycisk sterowania do jej całkowitego otwarcia,
  •  następnie pociągnąć aż do jej zamknięcia.
  •  przytrzymać przycisk przez około jedną sekundę po jej zamknięciu.

Podczas tej czynności, funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna.

Wyłączenie przycisku tylnych podnośników szyb

Wyłączenie przycisku tylnych podnośników szyb


Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci należy nacisnąć przełącznik 5 w celu wyłączenia tylnych podnośników szyb bez względu na ich położenie.

Wciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie podnośników.

Po podniesieniu przycisku podnośniki zostają włączone.

Przywracanie działania

Jeżeli po podłączeniu akumulatora system nie działa poprawnie, należy reinicjalizować działanie podnośników szyb:

Podczas tej czynności funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna.

Zawsze wyjmować klucz ze stacyjki opuszczając samochód nawet na krótki czas.

W przypadku zaciśnięcia podczas manipulowania podnośnikiem szyb należy zmienić kierunek ruchu szyby. W tym celu należy nacisnąć odpowiedni przycisk.

Jeżeli kierowca uruchamia podnośnik szyby pasażerów należy się upewnić, czy nikt nie uniemożliwi prawidłowego zamknięcia się szyby.

Kierowca powinien upewnić się, czy pasażerowie właściwie używają podnośnika szyb.

Podczas manewrowania elektrycznie zamykanymi szybami należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci.

Usterka pilota zdalnego sterowania

Po odłączeniu akumulatora, wymianie baterii lub w przypadku usterki pilota zdalnego sterowania nie ma możliwości otworzenia, zamknięcia i zlokalizowania ...

Szyby tylne boczne

W wersjach trzydrzwiowych tylne szyby boczne posiadają mechanizm uchylania szyby. Otwieranie Przechylić dźwignię na zewnątrz.  Popchną ...

Categorie