Peugeot 207: Fotelik dziecięcy z przodu

Peugeot 207 –> Bezpieczeństwo dzieci –> Foteliki dziecięce –> Fotelik dziecięcy z przodu

"Tyłem do kierunku jazdy"

W przypadku fotelika dziecięcego zainstalowanego na przednim siedzeniu pasażera w położeniu "tyłem do kierunku jazdy", należy obowiązkowo wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera. W razie pozostawienia włączonej poduszki powietrznej pasażera dziecko narażone jest na obrażenia ciała lub śmierć w momencie uwolnienia poduszki powietrznej .

Tyłem do kierunku jazdy


* Zasady przewozu dzieci określone są odrębnymi przepisami danego kraju.

Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami w Państwa kraju.

"Przodem do kierunku jazdy"

W przypadku fotelika dziecięcego, zainstalowanego na przednim siedzeniu pasażera w położeniu "przodem do kierunku jazdy", należy ustawić fotel samochodu w środkowym położeniu wzdłużnym, a oparcie wyprostować przy włączonej poduszce powietrznej pasażera.

Przodem do kierunku jazdy


Środkowe położenie wzdłużne

Środkowe położenie wzdłużne


Środkowe położenie wzdłużne


Poduszka powietrzna pasażera OFF

Poduszka powietrzna pasażera OFF


Poduszka powietrzna pasażera OFF


Proszę przeczytać informacje znajdujące się na etykiecie umieszczonej po obu stronach osłon(y) przeciwsłonecznych(ej):

Poduszka powietrzna pasażera OFF


UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA.

NIE instalować fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu wyposażonym w poduszkę powietrzną.

Foteliki dziecięce

Bezpieczeństwo przewożonych dzieci stanowiło przedmiot szczególnej troski fi rmy PEUGEOT już na etapie opracowywania koncepcji pojazdu; zależy on ...

Foteliki dziecięce zalecane przez peugeota

PEUGEOT proponuje pełną gamę atestowanych fotelików dziecięcych mocowanych za pomocą trzypunktowych pasów bezpieczeństwa : ...

Categorie