Peugeot 207: Dostęp do akumulatora

Peugeot 207 –> Informacje praktyczne –> Akumulator –> Dostęp do akumulatora

Dostęp do akumulatora


Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika.

W celu uzyskania dostępu do akumulatora należy:

Akumulator

Etapy postępowania w przypadku ładowania rozładowanego akumulatora lub w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora. ...

Uruchomienie pojazdu z innego akumulatora

Podłączyć czerwony przewód do zacisku (+) akumulatora rozładowanego A , a następnie do zacisku (+) akumulatora pomocniczego B . ...

Categorie