Peugeot 207: Centralny zamek

Peugeot 207 –> Otwieranie –> Drzwi –> Centralny zamek

System służy do ręcznego ryglowania lub odryglowania drzwi od wewnątrz.

Centralny zamek


Ryglowanie

Czerwona kontrolka przycisku zapali się.

Jeżeli jedne z drzwi są otwarte, centralny zamek od wewnątrz nie zadziała.

Odryglowanie

Czerwona kontrolka przycisku zgaśnie.

W przypadku zaryglowania od zewnątrz Jeżeli samochód jest zaryglowany od zewnątrz, czerwona kontrolka miga, a przycisk jest nieczynny.
  •  Pociągnąć wewnętrzną klamkę drzwi, aby odryglować samochód.

Zamykanie

Jeżeli jakieś drzwi są nieprawidłowo zamknięte: przy pracującym silniku zapali się kontrolka, a na ekranie wielofunkcyjnym na kilka se ...

Automatyczny centralny zamek

Podczas jazdy, system automatycznie rygluje drzwi i bagażnik. Istnieje możliwość włączenia i wyłączenia tej funkcji. Ryglowanie Powy& ...

Categorie