Mazda 2: Wybór trybu jazdy

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Wybór trybu jazdy

Wybór trybu jazdy (Automatyczna skrzynia biegów)

Wybór trybu jazdy jest to funkcja, która pozwala na przełączanie trybu jazdy samochodu.

W przypadku wybrania trybu Sport reakcja samochodu na sterowanie pedałem przyspieszenia jest wzmocniona. Użyj trybu Sport, gdy wymagasz od samochodu szybszej reakcji, np. podczas włączania się do ruchu na drodze ekspresowej lub przy wyprzedzaniu.

PRZESTROGA

Nie korzystaj z trybu Sport na śliskich nawierzchniach, np. po deszczu lub opadach śniegu. Może on powodować większy poślizg kół.

UWAGA

W przypadku wybrania trybu Sport jazda odbywa się przy wyższych obrotach silnika i może wzrosnąć zużycie paliwa. Mazda zaleca wyłączać tryb Sport podczas normalnej jazdy.

Trybu jazdy nie można zmienić w następujących okolicznościach:

Przełącznik wyboru trybu jazdy

Pchnij przełącznik wyboru trybu jazdy w stronę oznaczenia (do przodu),
aby wybrać tryb Sport.

Pociągnij przełącznik wyboru trybu jazdy w stronę oznaczenia  (do tyłu),
aby wyłączyć tryb Sport.

Przełącznik wyboru trybu jazdy


UWAGA

Lampka sygnalizacyjna wyboru trybu

W przypadku wybrania trybu Sport w zestawie wskaźników włącza się lampka sygnalizacyjna wybranego trybu jazdy.


UWAGA

Jeśli trybu nie można przełączyć na tryb jazdy, lampka sygnalizacyjna wybranego trybu jazdy miga, aby powiadomić o tym fakcie kierowcę.

Monitor zużycia paliwa

W przypadku samochodów z systemem audio typu C/typu D takie opcje, jak wyświetlacz kontrolny, zużycie paliwa i skuteczność włącza się i ...

Wspomaganie układu kierowniczego

Wspomaganie kierownicy działa tylko wtedy, gdy pracuje silnik. Jeśli silnik jest wyłączony lub wspomaganie układu kierowniczego nie działa, n ...

Categorie