Mazda 2: System kontroli emisji spalin (SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5)

Mazda 2 –> Poznaj swoją Mazdę –> Paliwo i emisje spalin –> Środki ostrożności dotyczące paliwa i emisji spalin –> System kontroli emisji spalin (SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5)

Samochód ten wyposażony jest w system kontroli emisji spalin (katalizator jest częścią tego systemu), dzięki któremu pojazd spełnia obowiązujące normy emisji spalin.

OSTRZEŻENIE

Nigdy nie parkuj na lub w pobliżu jakichkolwiek łatwopalnych materiałów: Parkowanie na lub w pobliżu łatwopalnych materiałów (np. sucha trawa) zagraża bezpieczeństwu. Nawet po wyłączeniu silnika po podróży, układ wydechowy jest bardzo gorący i może spowodować zapalenie się. Powstały pożar może być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci.

PRZESTROGA

Niestosowanie się do zalecanych niżej środków ostrożności może doprowadzić do zniszczenia katalizatora lub do jego przegrzania. Spowoduje to obniżenie osiągów samochodu.

Wymogi dotyczące paliwa (SKYACTIV-D 1.5)

Twój samochód będzie pracować optymalnie przy zasilaniu olejem napędowym, zgodnym ze specyfikacją EN590 lub porównywalnym. PRZESTROGA ...

System kontroli emisji spalin (SKYACTIV-D 1.5)

Twój samochód jest wyposażony w system kontroli emisji spalin (katalizator jest częścią tego systemu), dzięki któremu pojazd spe ...

Categorie