Mazda 2: Sygnał ostrzegawczy systemu BSM

Jazda do przodu

Sygnał ostrzegawczy jest emitowany, gdy dźwignia kierunkowskazu zostaje przesunięta w stronę, po której świeci się lampka ostrzegawcza systemu BSM.

UWAGA

Głośność sygnału dźwiękowego ostrzeżenia systemu BSM można zmienić.

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na stronie 9-13.

Cofanie

Jeśli poruszający się obiekt, jak samochód lub pojazd dwukołowy, zbliża się do lewej lub prawej tylnej części Twojego samochodu, wtedy włączany jest sygnał ostrzegawczy systemu BSM.

Sygnał ostrzegawczy elektrycznej blokady kierownicy

Sygnał ostrzegawczy jest emitowany wówczas, kiedy po naciśnięciu przycisku Start kierownica nie zostanie odblokowana. (strona 4-4)

Sygnał ostrzegawczy regulowanego ogranicznika prędkości

W razie przekroczenia prędkości samochodu o około 3 km/h lub więcej, emitowany jest ciągły sygnał ostrzegawczy. Sygnał ostrzegawczy będzie emitowany, dopóki prędkość samochodu nie zostanie zmniejszona do wartości ustawionej lub niższej.

Sygnał ostrzegający o możliwości kolizji

Gdy istnieje prawdopodobieństwo kolizji z innym pojazdem z przodu emitowany jest stały sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się ostrzeżenie

Sygnał ostrzegający o przekroczeniu prędkości 120 km/h*

Jeśli samochód przekroczy prędkość 120 km/h, sygnał dźwiękowy emitowany jest przez 5 sekund.

Sygnał ostrzegawczy wspomagania układu kierowniczego

W razie usterki w układzie wspomagania kierownicy włącza się lub miga lampka sygnalizacyjna awarii układu wspomagania kierownicy i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/ sygnalizacyjne" na stronie 4-40.

Sygnał ostrzegawczy zbyt wysokich obrotów silnika

Sygnał ostrzegawczy ten działa, jeśli prędkość silnika jest bliska przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

PRZESTROGA

Posługuj się pedałem przyspieszenia i dźwignią zmiany biegów zgodnie z warunkami jazdy tak, aby sygnał nie musiał być emitowany. W przypadku przekroczenia przez silnik dopuszczalnej prędkości obrotowej może on ulec uszkodzeniu.

Sygnał ostrzegawczy systemu ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDWS)*

Gdy system działa, sygnał ostrzegawczy jest emitowany w momencie określenia przez system, że samochód może zboczyć z własnego pasa ruch ...

Gdy nie można otworzyć pokrywy bagażnika

Gdy akumulator samochodu wyładuje się lub nastąpi uszkodzenie instalacji elektrycznej i pokrywa bagażnika nie odblokuje się, wykonaj następują ...

Categorie