Mazda 2: Spryskiwacz reflektora

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Wyłączniki i przełączniki sterujące –> Spryskiwacz reflektora

Włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON, a światła przednie włączone.

Spryskiwacze reflektorów działają automatycznie z częstotliwością jednego natrysku na pięć natrysków spryskiwaczy szyby przedniej.

Jeżeli chcesz włączyć spryskiwacze reflektorów, pociągnij dwukrotnie dźwignię wycieraczek.

Spryskiwacz reflektora


UWAGA

Jeżeli do przewodu spryskiwacza reflektora dostanie się powietrze, na przykład gdy samochód jest nowy lub po napełnieniu pustego zbiornika spryskiwaczy płynem, płyn nie zostanie natryśnięty po uruchomieniu dźwigni.

Jeżeli tak się zdarzy, wykonaj następującą procedurę: 1. Uruchom silnik.

2. Włącz światła reflektorów.

3. Pociągnij dwukrotnie dźwignię kilka razy, aż płyn zostanie natryśnięty

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

Aby móc korzystać z wycieraczek, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w położeniu ON. Wycieraczka szyby tylnej Włąc ...

Ogrzewanie tylnej szyby

Ogrzewanie szyby tylnej usuwa parę z szyby tylnej. Aby móc korzystać z ogrzewania, wyłącznik zapłonu musi znajdować się w poło& ...

Categorie