Mazda 2: Podnośnik

UWAGA

Twój samochód może być wyposażony w podnośnik lub nie. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Aby wyjąć podnośnik (Z kołem zapasowym)

Sedan

1. Podnieś matę bagażnika.

2. Wyjmij matę bagażnika.

Sedan


3. Odkręć śrubę motylkową i kręć śrubą podnośnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Sedan


Hatchback

1. Zdejmij pokrywę.

Hatchback


2. Odkręć śrubę motylkową śrubę podnośnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Hatchback


(Bez koła zapasowego)

1. Podnieś matę podłogi bagażnika.

Bez koła zapasowego


2. Wyjmij podnośnik.

Aby schować podnośnik

(Z kołem zapasowym)

1. Włóż śrubę motylkową do podnośnika przy śrubie podnośnika skierowanej w prawo (Sedan) lub w dół (Hatchback) i dokręć ją wstępnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2. Przekręć śrubę podnośnika w kierunku wskazanym na rysunku.

Sedan

Sedan


Hatchback

Hatchback


3. Przekręć śrubę motylkową do oporu, aby zabezpieczyć podnośnik.

UWAGA

Jeżeli podnośnik nie jest całkowicie zabezpieczony, może stukać podczas jazdy. Upewnij się, czy podnośnik jest właściwie zamocowany.

4. Przywróć matę bagażnika na jej miejsce (Sedan) lub włóż zaczepy pokrywy i zainstaluj pokrywę (Hatchback).

UWAGA

Sprawdź, czy pokrywa została poprawnie zamontowana.

(Bez koła zapasowego)

Wykonaj procedurę odwrotną do opisanej powyżej.

Obsługa okresowa

Koło zapasowe i narzędzia

Koło zapasowe i narzędzia znajdują się w miejscu pokazanym na rysunku *1 Punkt mocowania podnośnika może być wykorzystywany przez warsztaty ...

Koło zapasowe

Twoja Mazda jest wyposażona w dojazdowe koło zapasowe. Dojazdowe koło zapasowe jest lżejsze i mniejsze od normalnego, jest również przeznaczon ...

Categorie