Mazda 2: Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony

Mazda 2 –> W razie awarii –> Przebita opona –> Zestaw do awaryjnej naprawy opony –> Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony

1. Zatrzymaj samochód na płaskiej powierzchni możliwie najdalej od ruchu ulicznego i uruchom hamulec postojowy.

2. Ustaw dźwignię zmiany biegów skrzyni automatycznej w pozycji Park (P), a w przypadku skrzyni manualnej włącz pierwszy lub wsteczny bieg (R) i wyłącz silnik.

3. Włącz światła awaryjne.

4. Poproś pasażerów o opuszczenie samochodu, wyjmij bagaże i zestaw do awaryjnej naprawy opon.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


5. Dobrze wstrząśnij pojemnikiem z uszczelniaczem opon.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA

Wstrząsanie pojemnikiem po przykręceniu wężyka do napełniania grozi wypłynięciem uszczelniacza opon z wężyka. Zabrudzenia ubrań lub innych przedmiotów uszczelniaczem opon mogą być niemożliwe do usunięcia. Wstrząśnij pojemnikiem przed przykręceniem wężyka.

UWAGA

Uszczelniacz opon może być stosowany przy temperaturach zewnętrznych sięgających -30 C. W niskich temperaturach (0 C i poniżej) uszczelniacz opon ma skłonność do twardnienia i jego wtryśnięcie do opony będzie utrudnione. Przed przystąpieniem do naprawy opony należy ogrzać pojemnik z uszczelniaczem wewnątrz samochodu.

6. Zdejmij nakrętkę z pojemnika.

Przykręć wężyk do napełniania tak, aby przebił zaślepkę pojemnika.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


7. Odkręć kapturek zaworu przebitej opony.

Naciśnij tylną częścią narzędzia do wykręcania zaworu na rdzeń zaworu i wypuść pozostałe w oponie powietrze.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA

Jeżeli przy wyjmowaniu zaworu w oponie znajduje się powietrze, zawór może wystrzelić. Ostrożnie wyjmij zawór.

8. Odkręć zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


UWAGA

Zawór przechowuj w takim miejscu, w którym nie ulegnie on zabrudzeniu.

9. Nałóż wężyk do napełniania na trzonek zaworu.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


10. Trzymając pojemnik dnem do góry ściskaj go rękami i wtryśnij cały uszczelniacz do wnętrza opony.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


11. Zdejmij wężyk do napełniania z trzonka zaworu.

UWAGA

Pojemnik z uszczelniaczem opon nie nadaje się do powtórnego użycia. Kup nowy pojemnik z uszczelniaczem w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy.

12.Włóż rdzeń zaworu i dokręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


UWAGA

Nie wyrzucaj pustego pojemnika po uszczelniaczu do opon. Zwróć go w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy przy wymianie opony. Pusty pojemnik zostanie opróżniony z pozostałego uszczelniacza i zutylizowany.

13. Umieść przewód wtryskowy na zaworze wtryskowym butli, aby uniknąć wycieku pozostałego uszczelniacza.


14. Umieść w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy naklejkę o ograniczeniu prędkości samochodu.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


OSTRZEŻENIE

Nie umieszczaj naklejki informującej o ograniczeniu prędkości na zestawie wskaźników, ponieważ zasłoni ona na przykład lampki sygnalizacyjne, włączone światła awaryjne lub prędkościomierz: Umieszczanie naklejki informującej o ograniczeniu prędkości na środku koła kierownicy zagraża bezpieczeństwu. Naklejka mogłaby utrudnić zadziałanie poduszki powietrznej i spowodować poważne obrażenia.

15. Podłącz wężyk kompresora do zaworu opony.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


16. Włóż wtyczkę kompresora do gniazda akcesoriów w konsoli środkowej i ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA

17. Włącz kompresor i ostrożnie napompuj oponę do uzyskania prawidłowego ciśnienia.

OSTRZEŻENIE

Ciśnienie robocze kompresora nie może przekraczać 300 Kpa (3,1 kgf/cm2, 3 bar, 43,5 psi).

Ciśnienie robocze kompresora powyżej 300 kPa (3,1 Kg/cm2, 3 bary, 43,5 psi) zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli podczas pompowania ciśnienie przekroczy 300 Kpa (3,1 Kg/cm2, 3 bar, 43,5 psi), rozgrzane powietrze zostanie wydmuchnięte przez tylną część kompresora i możesz ulec poparzeniu.

PRZESTROGA

Jeśli kompresor działa wolno lub nagrzewa się, oznacza to, że uległ przegrzaniu. Natychmiast wyłącz go i nie włączaj przez co najmniej 30 minut.

UWAGA

W takim przypadku opony nie da się naprawić za pomocą zestawu do awaryjnej naprawy opon. Skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Jeśli opona została napompowana zbyt mocno, odkręć lekko gwintowaną nakrętkę kompresora i wypuść trochę powietrza.

18. Jeżeli opona zostanie napompowana do prawidłowego ciśnienia, wyłącz kompresor i zdejmij wężyk kompresora z trzonka zaworu opony.

19. Nakręć kapturek zaworu.

20.Włóż zestaw do awaryjnej naprawy opon do bagażnika i kontynuuj jazdę.

PRZESTROGA

UWAGA

(Z systemem monitorowania ciśnienia w oponach) Jeśli wartość ciśnienia w oponie nie jest prawidłowa, lampka sygnalizacyjna systemu monitorowania ciśnienia w oponach będzie się świecić.

21. Po 10 minutach lub 5 km jazdy sprawdź ciśnienie w oponie za pomocą ciśnieniomierza wbudowanego w kompresor. Jeżeli ciśnienie w oponie spadło poniżej prawidłowego poziomu, ponownie napompuj oponę, wykonując czynności począwszy od tej z numerem 16.

PRZESTROGA

UWAGA

Przy sprawdzaniu ciśnienia w oponie za pomocą ciśnieniomierza wbudowanego w kompresor upewnij się, czy zasilanie kompresora jest wyłączone.

22. Jeżeli ciśnienie w oponie pozostaje stabilne, naprawa opony zakończyła się powodzeniem. Jedź samochodem ostrożnie do specjalistycznego serwisu, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda, w celu wymiany opony.

PRZESTROGA

Elementy zestawu do awaryjnej naprawy opony

W skład zestawu do awaryjnej naprawy opony wchodzą następujące elementy. OSTRZEŻENIE Chroń przed dziećmi pojemnik z uszczelniaczem opon: ...

Sprawdzanie zestawu do awaryjnej naprawy opony

Sprawdzaj regularnie zestaw do awaryjnej naprawy przebitej opony Sprawdź termin przydatności do użycia uszczelniacza do opon. Sprawdź działanie ko ...

Categorie