Mazda 2: Liczniki i wskaźniki

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Zestaw liczników i wskaźników –> Liczniki i wskaźniki

Liczniki i wskaźniki


 1. Prędkościomierz
 2. Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych i wybierak licznika przebiegów okresowych
 3. Obrotomierz.
 4. Wskaźnik poziomu paliwa
 5. Podświetlenie zestawu wskaźników
 6. Wskaźnik temperatury zewnętrznej
 7. Wskazanie prędkości samochodu ustawionej w tempomacie
 8. Wyświetlacz Head-up
 9. Komputer pokładowy i Przycisk INFO
 10. Przycisk wyboru jednostki prędkości
 11. Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych, komputer pokładowy i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych

Prędkościomierz

Prędkościomierz pokazuje prędkość samochodu.

UWAGA

(Prędkościomierz typu analogowego) Jeśli upłynęło zaledwie kilka sekund od wyłączenia zapłonu, wskazówka może odbiegać od rzeczywistej wartości. Nie oznacza to jednak problemu.

Wybór jednostki miary prędkości (Prędkościomierz typu cyfrowego)*

W niektórych krajach może być wymagana zmiana jednostek prędkości, z km/h na mph lub odwrotnie.

Naciśnij przycisk wyboru jednostki prędkości i przytrzymaj przez 1,5 sekundy lub dłużej.

Nastąpi zmiana jednostek prędkości na prędkościomierzu: z km/h na mph lub odwrotnie.

Wybór jednostki miary prędkości (Prędkościomierz typu cyfrowego)*


Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych i wybierak licznika przebiegów okresowych

Wyświetlacz może pokazywać licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegu okresowego A lub licznik przebiegu okresowego B przez kolejne naciskanie przycisku wyboru. Wybrany tryb zostanie wyświetlony.

Zestaw wskaźników z prędkościomierzem typu cyfrowego/ typu analogowego (Typ A)

Zestaw wskaźników z prędkościomierzem typu cyfrowego/ typu analogowego (Typ A)


Zestaw wskaźników z prędkościomierzem typu analogowego (Typ C)

Zestaw wskaźników z prędkościomierzem typu analogowego (Typ C)


UWAGA

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub OFF, licznik kilometrów przebiegu całkowitego i licznik kilometrów przebiegu okresowego nie jest wyświetlany, jednak naciśnięcie przycisku wyboru może przypadkowo spowodować przełączenie liczników kilometrów przebiegu okresowego lub ich skasowanie na okres około dziesięć minut:

Licznik przebiegu całkowitego

Licznik kilometrów rejestruje przebieg całkowity samochodu.

Licznik przebiegów okresowych

Ten licznik może wskazywać całkowity przebieg na dwóch trasach. Jedna trasa jest wskazywana w liczniku A, a druga w B.

Na przykład, licznik A może zapamiętać odległość od miejsca rozpoczęcia trasy, a licznik B odległość od miejsca, w którym zatankowano paliwo.

Gdy wyświetlony jest licznik A, naciśnięcie przycisku krótsze niż jedna sekunda spowoduje zmianę na tryb licznika B.

Po wyborze licznika A wyświetlony zostanie skrót TRIP A. Po wyborze licznika B wyświetlony będzie skrót TRIP B.

Licznik przebiegów okresowych wskazuje całkowity przebieg, jaki pokonuje samochód aż do momentu wyzerowania licznika. Aby wyzerować licznik, naciśnij przycisk wyboru i przytrzymaj przez ponad 1 sekundę. Używaj tego licznika do pomiaru długości trasy i do obliczania zużycia paliwa.

UWAGA

(Pojazdy z systemem audio typu C/typu D) W przypadku zerowania danych o zużyciu paliwa za pomocą monitora zużycia paliwa lub zerowania licznika A za pomocą licznika przebiegu, gdy funkcja synchronizująca monitor zużycia paliwa z licznikiem przebiegu jest włączona, dane o zużyciu paliwa i dane licznika A są zerowane jednocześnie.

Patrz "Monitor zużycia paliwa" na stronie 4-94.

Tylko liczniki przebiegów okresowych pokazują dziesiąte części kilometra.

Zapis licznika zostanie skasowany, gdy:

Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych, komputer pokładowy i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych

Wyświetlacz może pokazywać licznik przebiegu okresowego A lub licznik przebiegu okresowego B przez kolejne naciskanie przycisku wyboru. Wybrany tryb zostanie wyświetlony.

Licznik przebiegu całkowitego, licznik przebiegów okresowych, komputer pokładowy i przycisk wyboru licznika przebiegów okresowych


UWAGA

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ACC lub OFF, licznik kilometrów przebiegu całkowitego i licznik kilometrów przebiegu okresowego nie jest wyświetlany, jednak naciśnięcie przycisku wyboru może przypadkowo spowodować przełączenie liczników kilometrów przebiegu okresowego lub ich skasowanie na okres około dziesięć minut:

Licznik przebiegu całkowitego

Licznik kilometrów rejestruje przebieg całkowity samochodu.

Licznik przebiegów okresowych

Ten licznik może wskazywać całkowity przebieg na dwóch trasach. Jedna trasa jest wskazywana w liczniku A, a druga w B.

Na przykład, licznik A może zapamiętać odległość od miejsca rozpoczęcia trasy, a licznik B odległość od miejsca, w którym zatankowano paliwo.

Gdy wyświetlony jest licznik A, naciśnięcie przycisku krótsze niż jedna sekunda spowoduje zmianę na tryb licznika B.

Po wyborze licznika A wyświetlony zostanie skrót TRIP A. Po wyborze licznika B wyświetlony będzie skrót TRIP B.

Licznik przebiegów okresowych wskazuje całkowity przebieg, jaki pokonuje samochód aż do momentu wyzerowania licznika. Aby wyzerować licznik, naciśnij przycisk wyboru przez ponad 1 sekundę.

Używaj tego licznika do pomiaru długości trasy i do obliczania zużycia paliwa.

UWAGA

(Pojazdy z systemem audio typu C/typu D) W przypadku zerowania danych o zużyciu paliwa za pomocą monitora zużycia paliwa lub zerowania licznika A za pomocą licznika przebiegu, gdy funkcja synchronizująca monitor zużycia paliwa z licznikiem przebiegu jest włączona, dane o zużyciu paliwa i dane licznika A są zerowane jednocześnie.

Patrz "Monitor zużycia paliwa" na stronie 4-94.

Tylko liczniki przebiegów okresowych pokazują dziesiąte części kilometra.

Zapis licznika zostanie skasowany, gdy:

Komputer pokładowy

Gdy zapłon jest włączony, po naciśnięciu przełącznika można wybrać następujące informacje.

W przypadku jakiegokolwiek problemu z komputerem pokładowym skontaktuj się ze specjalistą, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Odległość możliwa do przejechania na paliwie pozostałym w zbiorniku

W tym trybie wyświetlana jest przybliżona odległość, jaką można przejechać na pozostałym w zbiorniku paliwie.

Odległość ta jest obliczana i wyświetlana co sekundę.


UWAGA

Chwilowe zużycia paliwa

W tym trybie wyświetlane jest chwilowe zużycie paliwa obliczane na postawie ilości zużytego paliwa oraz przejechanej odległości.

Chwilowe zużycie paliwa jest obliczane i wyświetlane co 2 sekundy.


Jeśli zwolnisz do około 5 km/h, średnie zużycie paliwa będzie wyświetlane jako - - - l/100 km.

Obrotomierz*

Obrotomierz pokazuje prędkość obrotową silnika w tysiącach obrotów na minutę (rpm).

PRZESTROGA

Nie wykorzystuj obrotów, przy których wskazówka znajduje się na CZERWONYM ZAKRESIE.

Może to spowodować poważne uszkodzenie silnika.

Typ A


Typ B


UWAGA

Gdy wskazówka obrotomierza wchodzi w zakres sygnalizacyjny (gęsto ułożone kreski), dla kierowcy jest to znak, że biegi powinny być zmienione zanim wskazówka znajdzie się w zakresie czerwonym.

Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik ten pokazuje w przybliżeniu ilość paliwa pozostałą w zbiorniku przy włączniku zapłonu w pozycji ON.

Zalecamy, aby zbiornik był zawsze wypełniony co najmniej w 1/4.

Prędkościomierz typu cyfrowego/ Zestaw wskaźników typu A/Zestaw wskaźników typu B

Wskaźnik poziomu paliwa


Jeśli świeci się lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa lub poziom paliwa jest bardzo niski, uzupełnij paliwo możliwie jak najszybciej.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/ sygnalizacyjne" na stronie 4-40.

UWAGA

(SKYACTIV-D 1.5)

Jeśli silnik będzie wykazywał nieprawidłowe osiągi lub zgaśnie z powodu niskiego poziomu paliwa, możliwie jak najszybciej uzupełnij paliwo do poziomu co najmniej 10 litrów.

Podświetlenie zestawu wskaźników

Jeśli przełącznik świateł znajduje się w pozycji  lub
przy włączonym zapłonie, podświetlenie zestawu wskaźników jest przyciemnione.

Jasność zestawu wskaźników oraz podświetlenie zestawu wskaźników można regulować za pomocą pokrętła.

Podświetlenie zestawu wskaźników


Funkcja wyłączania przyciemniania podświetlenia

Regulację jasności podświetlenia można wyłączyć, obracając pokrętłem w prawo do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego, gdy przy włączonym zapłonie przełącznik świateł ustawiony jest w położeniu lub
. Jeśli widoczność
zestawu wskaźników jest ograniczona z powodu oślepiającego światła z zewnątrz, skorzytaj z funckji wyłączania przyciemniania podświetlenia.

UWAGA

Wskaźnik temperatury zewnętrznej*

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, wyświetlana jest wartość temperatury zewnętrznej.


UWAGA

W poniższych okolicznościach wskazanie wartości temperatury zewnętrznej może się różnić od aktualnej temperatury na zewnątrz, w zależności od warunków otoczenia i samochodu:

Wskazanie prędkości samochodu ustawionej w tempomacie*

Wyświetlana jest prędkość samochodu ustawiona za pomocą tempomatu.

Wskazanie prędkości samochodu ustawionej w tempomacie*


Komputer pokładowy i Przycisk INFO

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, poprzez naciskanie górnej lub dolnej
części przycisku INFO
można wybrać następujące informacje.

W przypadku jakiegokolwiek problemu z komputerem pokładowym skontaktuj się ze specjalistą, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Przybliżony zasięg na paliwie pozostałym w zbiorniku

W tym trybie wyświetlana jest przybliżona odległość, jaką można przejechać na pozostałym w zbiorniku paliwie.

Odległość ta jest obliczana i wyświetlana co sekundę.


UWAGA

Średnie zużycie paliwa

W tym trybie wyświetlane jest średnie zużycie paliwa obliczone na podstawie całkowitej ilości zużytego paliwa oraz przebytej odległości od momentu zakupu samochodu, podłączenia akumulatora lub skasowania danych. Średnie zużycie paliwa jest obliczane i wyświetlane co minutę.


Aby skasować wyświetlane dane, naciśnij przycisk INFO i przytrzymaj dłużej niż 1,5 sekundy.

Po naciśnięciu przycisku INFO, przez 1 minutę obliczone średnie zużycie paliwa będzie wyświetlane jako - - - l/100km (- - - mpg).

Chwilowe zużycie paliwa

W tym trybie wyświetlane jest chwilowe zużycie paliwa obliczane na postawie ilości zużytego paliwa oraz przejechanej odległości.

Chwilowe zużycie paliwa jest obliczane i wyświetlane co 2 sekundy.


Jeśli zwolnisz do około 5 km/h, średnie zużycie paliwa będzie wyświetlane jako - - - l/100 km.

Średnia prędkość jazdy

W tym trybie wyświetlana jest średnia prędkość jazdy, obliczana na podstawie odległości i czasu jazdy od momentu podłączenia akumulatora lub skasowania danych.

Średnia prędkość jest obliczana i wyświetlana co 10 sekund.


Aby skasować wyświetlane dane, naciśnij przycisk INFO i przytrzymaj dłużej niż 1,5 sekundy. Po naciśnięciu przycisku INFO przez 1 minutę obliczona średnia prędkość będzie wyświetlana jako - - - km/h.

Alarm prędkości samochodu*

W tym trybie wyświetlana jest wartość prędkości ustawiona dla funkcji alarmu prędkości samochodu. Możesz zmienić wartość prędkości, przy której emitowane jest ostrzeżenie.

UWAGA

Wskazanie alarmu prędkości samochodu pojawia się na wyświetlaczu w tym samym momencie, w którym emitowany jest sygnał dźwiękowy. Ustawiona prędkość pojazdu miga kilkakrotnie.


Alarm prędkości samochodu można ustawić za pomocą przycisku INFO.

UWAGA

Alarm prędkości samochodu można ustawić w następujący sposób.

1. Naciśnij przycisk INFO na ekranie alarmu prędkości.

2. Wybierz ON i naciśnij przycisk INFO.

3. Ustaw prędkość samochodu za pomocą górnej lub dolnej części przycisku INFO, a następnie naciśnij przycisk INFO.

Zestaw liczników i wskaźników

...

Wyświetlacz Head-up

OSTRZEŻENIE Jasność oraz pozycję wyświetlacza ustawiaj zawsze na postoju: Ustawianie jasności oraz pozycji wyświetlacza podczas jazdy zagra ...

Categorie