Mazda 2: Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Zestaw liczników i wskaźników –> Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne –> Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej

Lampka sygnalizacyjna obsługi
okresowej włącza się po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej świeci się, gdy zbliża się termin planowanej obsługi okresowej. Sprawdź komunikat i wykonaj obsługę serwisową.

Patrz "Monitor obsługi okresowej" na stronie 6-15.

SKYACTIV-D 1.5

Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej świeci się, gdy olej silnikowy jest zużyty, jego poziom jest niewystarczający*, jest blisko znaku X na wskaźniku poziomu lub osiąga pozycję przekraczającą znak X.

Sprawdź poziom oleju silnikowego. Patrz rozdział "Sprawdzenie poziomu oleju silnikowego" na stronie 6-28.

Wymień olej silnikowy, jeśli lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej nie gaśnie, mimo iż poziom oleju silnikowego jest w normalnym zakresie.

UWAGA

Lampki sygnalizacyjne

Lampki te włączają się lub migają, aby poinformować użytkownika o stanie działania systemu i nieprawidłowościach lub usterkach ...

Lampka sygnalizacyjna niskiej temperatury płynu chłodzenia silnika (niebieska)

Lampka ta włącza się stale, gdy temperatura płynu chłodzenia silnika jest niska i gaśnie po rozgrzaniu silnika. Jeśli lampka sygnalizacyjna ...

Categorie