Mazda 2: Foteliki dla dzieci - środki ostrożności

Mazda 2 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> Foteliki dla dzieci –> Foteliki dla dzieci - środki ostrożności

Mazda zaleca korzystanie z fotelików do przewożenia małych dzieci.

Mazda zaleca używanie fotelików dla dzieci znajdujących się w ofercie oryginalnych akcesoriów lub innych zgodnych z przepisami EKG*1 44. W celu zakupienia oryginalnego fotelika dla dziecka, skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami, dotyczącymi szczegółowych wymogów odnośnie do bezpieczeństwa przewożenia dzieci pojazdami samochodowymi.

*1 EKG to skrót od Europejskiej Komisji Gospodarczej (ang. UNECE lub ECE).

Niezależnie od producenta fotelika, wybierz model dostosowany do wieku i wzrostu dziecka, stosuj się do przepisów prawa oraz instrukcji dołączonej do wybranego fotelika.

Dziecko o wzroście przekraczającym parametry fotelika powinno podróżować na tylnym siedzeniu zapięte pasem.

Fotelik dla dziecka powinien być zamontowany na tylnym siedzeniu samochodu.

Statystyki potwierdzają, że tylne siedzenie jest najbezpieczniejszym miejscem dla dzieci do 12 roku życia, szczególnie gdy samochód jest wyposażony w system poduszek powietrznych (SRS).

Fotelik dla dziecka montowany tyłem do kierunku jazdy nie powinien być NIGDY umieszczany na przednim siedzeniu pasażera przy włączonej poduszce powietrznej.

Siedzenie przednie pasażera nie jest również zalecanym miejscem do montażu innego rodzaju fotelików dla dzieci.

W niektórych modelach dostępny jest wyłącznik poduszki powietrznej przedniego siedzenia pasażera. Nie wyłączaj poduszki powietrznej przedniego siedzenia pasażera bez uprzedniego zapoznania się z rozdziałem "Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera" (strona 2-50).

OSTRZEŻENIE

Używaj fotelików o wymiarach dostosowanych do wzrostu dziecka: Dla zapewnienia skutecznej ochrony podczas zderzenia lub nagłego hamowania, dziecko musi być właściwie zapięte w foteliku lub pasem bezpieczeństwa w zależności od wieku i wzrostu. W przeciwnym wypadku, w razie zderzenia dziecko może odnieść poważne obrażenia lub nawet ponieść śmierć.

Stosuj się do zaleceń producenta i zawsze używaj odpowiednio zamocowanego fotelika: Niezabezpieczony fotelik dla dziecka stwarza zagrożenie. W razie gwałtownego hamowania lub zderzenia może przemieścić się, powodując poważne obrażenia, a nawet śmierć dziecka lub innych pasażerów. Sprawdź, czy fotelik jest prawidłowo zamocowany, zgodnie z zaleceniami jego producenta. Jeżeli fotelik nie jest używany, usuń go z samochodu lub unieruchom go pasem bezpieczeństwa, albo przypnij go za pomocą OBYDWU zaczepów ISOFIX i zamocuj odpowiednim paskiem mocującym.

Zawsze korzystaj z odpowiedniego fotelika do przewożenia dziecka: Trzymanie dziecka na kolanach podczas jazdy jest wyjątkowo niebezpieczne.

Niezależnie od siły pasażera, w razie gwałtownego hamowania lub zderzenia, nie jest on w stanie utrzymać dziecka, co może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci dziecka lub innych pasażerów. Nawet w razie niewielkiego zderzenia dziecko może być narażone na działanie poduszki powietrznej, która może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Dziecko może też zostać rzucone na osobę dorosłą, co doprowadzi do obrażeń zarówno u dziecka jak i dorosłego.

Szczególne zagrożenie! Nigdy nie używaj fotelika tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pasażera bez jednoczesnego wyłączenia poduszki powietrznej: NIGDY nie używaj fotelika montowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu przednim chronionym AKTYWNĄ PODUSZKĄ POWIETRZNĄ. Można w ten sposób doprowadzić do ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ DZIECKA.

Pojazdy posiadające poduszkę powietrzną siedzenia przedniego pasażera posiadają naklejkę ostrzegawczą, pokazaną na poniższej ilustracji. Naklejka ostrzega, aby nigdy nie umieszczać na siedzeniu przednim pasażera fotelika dla dziecka tyłem do kierunku jazdy.


Nawet w razie niegroźnego zderzenia fotelik może zostać uderzony przez otwierającą się poduszkę powietrzną i przemieszczony gwałtownie do tyłu, powodując poważne obrażenia lub śmierć dziecka. Jeśli samochód jest wyposażony w wyłącznik poduszki powietrznej siedzenia przedniego pasażera, mocując fotelik tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu, zawsze ustaw wyłącznik w pozycji OFF.


Gdy nie ma konieczności, nie umieszczaj fotelika dla starszych dzieci przodem do kierunku jazdy na siedzeniu przedniego pasażera: Podczas wypadku otwierająca się poduszka powietrzna może spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka. Jeśli nie można uniknąć umieszczenia na siedzeniu przedniego pasażera fotelika przodem do kierunku jazdy, przesuń siedzenie maksymalnie do tyłu i sprawdź, czy wyłącznik poduszki powietrznej siedzenia przedniego pasażera znajduje się w pozycji OFF. Patrz rozdział "Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera" (strona 2-50).


Nie pozwalaj dziecku na wychylanie się lub opieranie o boczną szybę w samochodzie z bocznymi poduszkami powietrznymi lub kurtynami powietrznymi: Wychylanie się lub opieranie o boczną szybę, przechylanie się w kierunku siedzenia przedniego pasażera, przednich i bocznych słupków oraz krawędzi dachu, pod którymi zamontowane są kurtyny powietrzne zagraża bezpieczeństwu, nawet jeśli używasz fotelika dla dziecka. Jeśli samochód jest wyposażony w boczne poduszki powietrzne i kurtyny powietrzne, napełniające się gwałtownie poduszki mogą spowodować poważne obrażenia lub śmierć dziecka. Ponadto wychylanie się lub opieranie o przednie drzwi może utrudnić lub zablokować działanie bocznych poduszek powietrznych i kurtyn powietrznych i uniemożliwić ochronę podróżujących. Nawet przy wyposażeniu w przednią poduszkę powietrzną i dodatkową poduszkę boczną, umieszczoną w oparciu siedzenia przedniego, tylne siedzenie jest zawsze najlepszym miejscem dla dziecka. Nie pozwalaj dziecku na wychylanie się lub opieranie o boczne szyby, nawet jeśli jest zapięte w foteliku.

Nigdy nie zapinaj jednym pasem bezpieczeństwa więcej niż jednej osoby: Użycie tego samego pasa bezpieczeństwa dla dwóch osób zagraża bezpieczeństwu.

Tak użyty pas bezpieczeństwa nie jest w stanie pochłonąć w prawidłowy sposób działających sił, a obaj pasażerowie mogą zostać zgnieceni, co grozi poważnymi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Nigdy nie używaj tego samego pasa bezpieczeństwa dla dwóch osób, a podczas jazdy zwróć uwagę czy każdy z pasażerów ma prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

Używaj paska mocującego i jego zaczepu tylko do mocowania fotelika dla dziecka: Mocowania fotelika dla dziecka zaprojektowano tak, aby wytrzymywały jedynie obciążenia wywierane przez prawidłowo zainstalowany fotelik. W żadnym wypadku nie należy ich używać jako pasów bezpieczeństwa dla osób dorosłych, uprzęży czy mocowania innych elementów lub wyposażenia pojazdu.

Przed zainstalowaniem fotelika dziecięcego zawsze wyjmij zagłówek: Instalowanie fotelika dziecięcego bez wyjęcia zagłówka zagraża bezpieczeństwu.

Fotelik może nie zostać prawidłowo zainstalowany i w razie kolizji może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci dziecka.

PRZESTROGA

Przy upalnej pogodzie temperatura pasa bezpieczeństwa lub fotelika dla dziecka w zamkniętym samochodzie może stać się bardzo wysoka. Aby uniknąć oparzenia siebie lub dziecka, sprawdź temperaturę przed ich użyciem.

UWAGA

Twoja Mazda jest wyposażona w system ISOFIX służący do mocowania specjalnie zaprojektowanych fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach. Podczas używania tego rodzaju systemu do mocowania fotelika stosuj się do zaleceń opisanych w rozdziale "Foteliki dla dzieci z systemem ISOFIX" (strona 2-39).

Foteliki dla dzieci

...

Montaż fotelika dla dziecka

Kategorie fotelików dla dzieci UWAGA Przy zakupie fotelika zapytaj producenta, który rodzaj fotelika jest właściwy dla Twojego dziecka i samochodu. (E ...

Categorie