Mazda 2: Elektromechaniczny postojowy

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Hamulec –> Układ hamulcowy –> Elektromechaniczny postojowy

PRZESTROGA

Jazda z włączonym hamulcem postojowym spowoduje nadmierne zużycie elementów układu hamulcowego.

UWAGA

Jeśli zamierzasz parkować na śniegu, zapoznaj się z rozdziałem "Jazda zimą" (strona 3-56) w części dotyczącej użycia hamulca postojowego.

Włączenie hamulca postojowego

Naciśnij pedał hamulca, a następnie pociągnij mocno dźwignię hamulca postojowego do góry, aby unieruchomić samochód.

Włączenie hamulca postojowego


Zwalnianie hamulca postojowego

Wciśnij pedał hamulca, pociągnij dźwignię hamulca postojowego do góry, a następnie naciśnij przycisk odblokowujący.

Przytrzymując przycisk, opuść dźwignię hamulca maksymalnie w dół.

Zwalnianie hamulca postojowego


Lampka ostrzegawcza

Lampka ostrzegawcza włącza się w przypadku wystąpienia usterki w systemie.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze" na stronie 4-41.

Pedał hamulca

Twój samochód posiada hamulce ze wspomaganiem, o automatycznie regulowanej efektywności. W razie awarii układu wspomagania możesz zatrzymać ...

Czujnik zużycia klocków hamulcowych

Gdy klocki hamulców tarczowych są zużyte, wbudowany w klocki czujnik zużycia dotyka tarczy. Powoduje to pisk z okolic koła, przypominający o kon ...

Categorie