Mazda 2: Czujniki parkowania

Mazda 2 –> Podczas jazdy –> Czujniki parkowania

System czujników parkowania składa się z czujników ultradźwiękowych, które wykrywają przeszkody wokół samochodu podczas wjazdu do garażu lub parkowania równoległego, gdy dźwignia zmiany biegów jest w pozycji biegu wstecznego (R). System ten jest wyposażony w urządzenie wspomagające, które za pośrednictwem sygnału dźwiękowego powiadamia kierowcę o orientacyjnej odległości pojazdu od przeszkody.

Czujniki parkowania


OSTRZEŻENIE

Nie polegaj wyłącznie na systemie czujników parkowania i podczas jazdy upewnij się, czy wokół samochodu nie dostrzegasz żadnej przeszkody.

System wspomaga kierowcę przy manewrach do przodu i do tyłu podczas parkowania. Pola wykrywania przeszkód przez czujniki są jednak ograniczone, toteż poleganie wyłącznie na sygnałach pochodzących z systemu parkowania może doprowadzić do wypadku. Zawsze upewnij się, czy wokół samochodu nie dostrzegasz żadnego zagrożenia

UWAGA

Nie instaluj żadnych akcesoriów w obszarze działania czujników. Mogą one zakłócać działanie systemu.

W zależności od rodzaju przeszkody i warunków otoczenia obszar działania czujnika może się zawężać lub czujniki mogą nie wykryć przeszkody.

System może działać nieprawidłowo w następujących sytuacjach:

Przeszkody pod zderzakiem mogą nie zostać wykryte. Przeszkody nie dosięgające do wysokości zderzaka lub bardzo cienkie mogą początkowo zostać wykryte, ale w momencie zbliżenia się do nich czujniki przestają je wykrywać.

Następujące przeszkody mogą nie zostać wykryte:

Jeżeli zderzak zostanie uderzony, nawet w wyniku drobnej kolizji, należy dokonać przeglądu czujników w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeżeli czujniki ulegną przekrzywieniu, nie będą wykrywać przeszkód.

System może działać nieprawidłowo, jeżeli nie słychać sygnału dźwiękowego.

Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Sygnał dźwiękowy wskazujący na usterkę systemu może nie być emitowany, jeżeli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub gdy czujniki są zabrudzone błotem, czy przykryte lodem lub śniegiem. Usuń wszelkie zabrudzenia z okolic czujników.

Przed montażem haka holowniczego skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem.

Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Zasięg działania czujników

Czujniki wykrywają przeszkody w następującym obszarze.

Zasięg działania czujników


Działanie systemu czujników parkowania

Gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON, a dźwignia zmiany biegów znajdzie się w położeniu R, generowany jest sygnał akustyczny i system jest gotowy do działania.

Sygnał ostrzegawczy czujnika parkowania

Jeżeli system jest aktywny, sygnał dźwiękowy włącza się w następujących sytuacjach.

Czujnik tylny

Czujnik tylny


*1 W miarę zbliżania się do przeszkody dźwięk przerywany jest z coraz większą częstotliwością.

Czujnik narożny tylny

Czujnik narożny tylny


*1 W miarę zbliżania się do przeszkody dźwięk przerywany jest z coraz większą częstotliwością.

UWAGA

Jeżeli w danej strefie od 6 lub więcej sekund wykryto przeszkodę, sygnał dźwiękowy jest wstrzymywany (poza strefą bliskiego dystansu). Jeśli tę samą przeszkodę wykryto w innej strefie, słychać odpowiedni sygnał dźwiękowy.

Kiedy sygnał ostrzegawczy jest aktywny

System informuje o nieprawidłowości poprzez uaktywnienie sygnału dźwiękowego i lampki sygnalizacyjnej.

Lampka/Sygnał dźwiękowy Jak sprawdzić
Nie słychać sygnału dźwiękowego. System może działać nieprawidłowo. W takiej sytuacji Twój samochód powinien zostać jak najszybciej skontrolowany przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
Przerywany dźwięk słychać pięć razy. Usuń wszelkie zabrudzenia z okolic czujników. Jeżeli system jest nadal niesprawny, sprawdź samochód w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy

Kamera cofania

Kamera cofania wyświetla podczas cofania obraz z tylnej części samochodu. OSTRZEŻENIE Zawsze zachowuj ostrożność w trakcie cofania obserwuj ...

Komfort wnętrza

Obsługa różnych funkcji, w tym klimatyzacji i systemu audio, w celu zwiększenia komfortu podczas jazdy. ...

Categorie