Mazda 2: Antena

Mazda 2 –> Komfort wnętrza –> System Audio –> Antena

Typ wbudowany

Antena jest wbudowana w szybę.

PRZESTROGA

Podczas mycia wewnętrznej strony szyby zawierającej antenę, używaj miękkiej szmatki zamoczonej w letniej wodzie, delikatnie przecierając linie anteny.

Stosowanie produktów do czyszczenia szyb może spowodować uszkodzenie anteny.

Składana

Aby zdemontować antenę, odkręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Aby zainstalować antenę, przykręć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Sprawdź, czy antena jest zamontowana prawidłowo.

Składana


PRZESTROGA

UWAGA

Jeśli pozostawiasz samochód w miejscu niestrzeżonym, zalecamy odkręcenie anteny i umieszczenie jej we wnętrzu samochodu.

System Audio

...

Zasady obsługi systemu audio

OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj system audio podczas postoju: Nie używaj przycisków sterowania systemem audio podczas jazdy. Korzystanie z przycisków podc ...

Categorie