Kia Rio: Zalecane ciśnienia pompowania zimnego ogumienia

Kia Rio –> Przeglądy i obsługa samochodu –> Opony i koła –> Zalecane ciśnienia pompowania zimnego ogumienia

Wszystkie ciśnienia w ogumieniu (w tym również w kole zapasowym) należy sprawdzać codziennie przy zimnym ogumieniu. "Zimne ogumienie" oznacza, że pojazd nie był używany przez co najmniej ostatnie trzy godziny lub też, że przejechał on nie więcej niż 1,6 km (jedną milę).

Utrzymywanie zalecanych ciśnień jest konieczne do uzyskania najlepszych warunków jazdy, najlepszej kierowalności pojazdu i minimalnego zużycia opon.

Zalecane ciśnienia w ogumieniu znaleźć można w dziale "Opony i koła" w rozdziale 8.

Zalecane ciśnienia pompowania zimnego ogumienia


Wszystkie dane techniczne (wymiary i ciśnienia) można znaleźć na tabliczce przymocowanej do pojazdu.

OSTRZEŻENIE - Niedostateczne ciśnienie w ogumieniu Bardzo niskie ciśnienie w ogumieniu lub więcej, może doprowadzić do znacznego wzrostu temperatury, powodującego rozerwanie opony, oddzielenia się bieżnika i innych poważnych uszkodzeń opon, prowadzących do utraty panowania nad pojazdem, co grozi poważnymi obrażeniami lub śmiercią. Zagrożenie to wzrasta podczas gorących dni i przy jeździe przez dłuższy czas z dużą prędkością.

 

OSTROŻNIE
  •  Zbyt niskie ciśnienie w ogumienie prowadzi również do przedwczesnego zużycia, złej kierowalności pojazdu i większego zużycia paliwa.

    Możliwe są także odkształcenia kół. Należy zawsze utrzymywać właściwe ciśnienie w ogumieniu. Jeśli stwierdzi się, że koło wymaga częstego dopompowywania, należy się zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy Kia o jego sprawdzenie.

  •  Nadmierne ciśnienie w ogumieniu powoduje natomiast mało komfortową jazdę, nadmierne zużycie środkowej części bieżnika opony i większą możliwość uszkodzenia, spowodowanego przez przeszkody istniejące na drodze.

 

OSTROŻNIE
  •  W przypadku gorącego ogumienia mamy normalnie do czynienia z przekroczeniem zalecanego ciśnienia w zimnym ogumieniu o 28 do 41 kPa (4 do 6 funtów/cal kwadratowy). Nie należy jednak spuszczać powietrza z ciepłego ogumienia, aby wyregulować ciśnienie, gdyż jeśli tak się uczyni, ciśnienie będzie zbyt małe.
  •  Upewnić się, czy założone są kołpaczki ochronne zaworów do pompowania. Jeśli się o tym nie pamięta, do środka zaworu mogą przedostawać się zanieczyszczenia lub wilgoć, powodując uchodzenie powietrza z opon. W przypadku braku kołpaczka ochronnego należy postarać się możliwie jak najszybciej o nowy kołpaczek.

 

OSTRZEŻENIE - Pompowanie kół Zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu mogą przyczynić się do skrócenia czasu użytkowania opony, wpłynąć ujemnie na kierowalność pojazdu i doprowadzić do nagłego zniszczenia opony.

Spowodować to może utratę panowania nad pojazdem i grozić obrażeniami.

 

OSTROŻNIE - Ciśnienie w ogumieniu Należy zawsze przestrzegać następujących wskazówek:
  •  Sprawdzać ciśnienie w ogumieniu przy zimnym ogumieniu (po postoju pojazdu przez co najmniej trzy godziny lub po przejechaniu nie więcej niż 1,6 km (jednej mili) od czasu uruchomienia pojazdu).
  •  Sprawdzać ciśnienie w kole zapasowym za każdym razem przy okazji sprawdzania ciśnienia w pozostałych kołach.
  •  Nie wolno nigdy przeciążać pojazdu. Uważać, aby nie przeciążać bagażnika dachowego pojazdu, jeśli pojazd jest wyposażony w taki bagażnik.
  • Używanie zniszczonych lub starych opon może prowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Jeśli stwierdzi się, że bieżnik w oponach jest mocno zużyty lub że opony uległy uszkodzeniu, należy je wymienić na nowe.

Opony i koła

Dbałość o opony Aby można było zapewnić prawidłową konserwację, bezpieczeństwo i maksymalną oszczędność pa ...

Sprawdzanie ciśnienia kół

Sprawdzać ciśnienie kół raz na miesiąc lub częściej. Jednocześnie należy sprawdzić także ciśnienie w kole zapasow ...

Categorie