Kia Rio: Wycieraczki przedniej szyby panoramicznej

Kia Rio –> Systemy bezpieczeństwa samochodu –> Wycieraczki i spryskiwacze –> Wycieraczki przedniej szyby panoramicznej

Gdy wyłącznik zapłonu jest włączony, działają w poniższy sposób.

: Aby uruchomić wycieraczki na
jeden cykl, należy przesunąć dźwignię w położenie ( ) i
zwolnić ją. Wycieraczki będą pracowały w sposób ciągły, jeśli dźwignia jest przytrzymywana w tej pozycji.

O :Wycieraczki nie działają

--- :Wycieraczki działają w sposób przerywany z tym samym odstępem czasowym wycierania. Używać tego trybu przy niewielkim opadzie lub we mgle. Aby zmienić ustawienie prędkości, należy obrócić pokrętło regulacji prędkości.

1 : Normalna prędkość wycieraczek

2 : Duża prędkość wycieraczek

UWAGA Jeżeli na przedniej szybie panoramicznej nagromadziła się duża ilość śniegu lub lodu, w celu zapewnienia odpowiedniego działania, przed użyciem wycieraczek przedniej szyby panoramicznej odmrażać szybę przez około 10 minut, lub do chwili usunięcia z niej śniegu i/lub lodu.

Automatyczne sterowanie prędkością pracy wycieraczek (jeśli jest w wyposażeniu)

Automatyczne sterowanie prędkością pracy wycieraczek


Czujnik deszczu umieszczony w górnym narożniku przedniej szyby wykrywa ilość opadu deszczu i steruje cyklem ścierania w odpowiednich przedziałach czasu. Im większy deszcz, tym szybciej działają wycieraczki. Gdy deszcz ustanie, wycieraczki zatrzymają się.

Aby zmienić ustawienie prędkości, należy obrócić pokrętło regulacji prędkości (1).

Jeżeli wyłącznik wycieraczek ustawiony jest w trybie AUTO, kiedy stacyjka znajduje się w położeniu ON, wycieraczka wykona jeden ruch, by przeprowadzić autokontrolę systemu.

Gdy wycieraczki nie są już używane, należy ustawić ich przełącznik w pozycji OFF (O).

OSTROŻNIE Gdy wyłącznik zapłonu jest włączony oraz przełącznik wycieraczek przedniej szyby jest ustawiony w trybie AUTO, w celu uniknięcia jakichkolwiek obrażeń rąk lub innych części ciała, należy zachować ostrożność w następujących sytuacjach:
  •  Nie dotykać górnego narożnika przedniej szyby panoramicznej znajdującego się naprzeciwko czujnika deszczu.
  •  Nie wycierać górnego narożnika przedniej szyby panoramicznej wilgotną lub mokrą ściereczką.
  •  Nie wywierać nacisku na szkło przedniej szyby panora-micznej.

 

OSTROŻNIE Podczas mycia pojazdu, ustawić przełącznik wycieraczek do pozycji OFF (O), aby wstrzymać ich działanie.

Jeżeli podczas mycia pojazdu wycieraczki są ustawione w trybie AUTO, mogą one zadziałać i ulec uszkodzeniu.

Nie zdejmować pokrywy czujnika znajdującego się w górnym narożniku przedniej szyby po stronie pasażera. Mogłoby nastąpić uszkodzenie elementów systemu, które może nie być objęte gwarancją Państwa pojazdu.

Podczas uruchamiania pojazdu w zimie, należy ustawić przełącznik wycieraczek w pozycji OFF (O). W przeciwnym razie wycieraczki mogą zadziałać, a lód może uszkodzić ich pióra. Przed uruchomieniem wycieraczek przedniej szyby, zawsze należy usunąć z niej cały śnieg oraz lód i odpowiednio ją odmrozić.

Wycieraczki i spryskiwacze

A : Regulacja prędkości pracy wycieraczek (Przód)  HI / 2 - Wysoka prędkość pracy wycieraczek  LO / 1 - Niska prędko" ...

Spryskiwacze szyby panoramicznej

W celu rozpylenia płynu do zmywania na przedniej szybie panoramicznej i uruchomienia wycieraczek na 1-3 cykli, w pozycji OFF (O), pociągnąć delikatnie d ...

Categorie