Kia Rio: Ustawianie prędkości tempomatu

Kia Rio –> Jazda samochodem –> Tempomat –> Ustawianie prędkości tempomatu

Ustawianie prędkości tempomatu


  1. Aby włączyć system tempomatu należy nacisnąć przycisk ON/OFF / na kierownicy. Wskaźnik
    tempomatu będzie się świecił.
  2.  Przyspieszyć do żądanej prędkości, która musi być większa niż 40 km/h (25 mile/h).

UWAGA - Mechaniczna skrzynia biegów (jeżeli jest w wyposażeniu) W przypadku pojazdów z mechaniczną skrzynią biegów, użytkownik powinien nacisnąć pedał hamulca co najmniej jeden raz, by ustawić tempomat po uruchomieniu silnika.

Ustawianie prędkości tempomatu


  1. Przestawić dźwignię w dół (do SET-), i zwolnić ją przy żądanej prędkości. Kontrolka ustawionej prędkości tempomatu będzie się świecić. Należy równocześnie zwolnić pedał gazu. Będzie utrzymywana żądana prędkość.

Na stromym wzniesieniu pojazd może zwolnić przy jeździe pod górę, a przy jeździe w dół może nieznacznie przyspieszyć.

Przełącznik tempomatu

CANCEL (ANULUJ) : Anuluje działanie tempomatu. / ON/OFF : Włącza lub wyłącza tempomat. RES+: Wznawia działanie lub powyższa prędko&# ...

Zwiększanie prędkości ustawionej w tempomacie

Należy wykonać jedną z poniższych procedur:  Przestawić dźwignię w górę (do RES+) i przytrzymać ją. Pojazd ...

Categorie