Kia Rio: Uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

Kia Rio –> Postępowanie w przypadku awarii –> Uruchamianie awaryjne –> Uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

Jeśli uruchamianie z zewnętrznego akumulatora wspomagającego wykonywane będzie niepoprawnie, może być niebezpieczne. Dlatego też, by uniknąć obrażeń lub zniszczenia pojazdu albo akumulatora, należy postępować zgodnie z procedurami uruchamiania pojazdu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zdecydowanie zalecane jest by uruchomienie samochodu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego zostało wykonane przez kompetentnego technika lub pomoc drogową.

OSTROŻNIE Należy używać jedynie 12- woltowego układu uruchamiania zewnętrznego. Używając 24- woltowego źródła zasilania (dwóch akumulatorów 12-woltowych podłączonych szeregowo lub 24- woltowego zestawu generatora silnikowego) można trwale uszkodzić 12-woltowy rozrusznik, układ zapłonu oraz inne elementy elektryczne.

 

OSTRZEŻENIE - Akumulator Nigdy nie należy próbować sprawdzać poziomu elektrolitu w akumulatorze, ponieważ może to spowodować pęknięcie akumulatora lub jego wybuch będące przyczyną poważnych obrażeń.

 

OSTRZEŻENIE - Akumulator
 •  Akumulator należy chronić przed płomieniami i iskrami. Z akumulatora wydziela się wodór, który może wybuchnąć, jeśli zetknie się z płomieniami lub iskrami. Nie przestrzeganie ścisłe tych instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała oraz uszkodzenia pojazdu! W przypadku braku pewności co do zastosowania tej procedury, należy poszukać pomocy fachowca. Akumulatory samochodowe zawierają kwas siarkowy. Jest on trujący i silnie żrący. Podczas rozruchu silnika za pomocą kabli rozruchowych, należy nosić okulary ochronne i uważać, by nie wylać kwasu na siebie, na ubranie, ani na samochód.
 • Nie należy podejmować próby uruchomienia pojazdu z zewnętrznego akumulatora wspomagającego jeśli rozładowany akumulator samochodu jest zamarznięty lub jeśli poziom jego elektrolitu jest niski. Mogłoby to spowodować pęknięcie lub wybuch akumulatora.

Procedura uruchamiania z zewnętrznego akumulatora wspomagającego

OSTROŻNIE - Bateria AGM (jeżeli jest w wyposażeniu)
 •  Akumulatory AGM są bezobsługowe i powinny być obsługiwane jedynie przez autoryzowanego dealera Kia. Do ładowania akumulatora AGM należy stosować wyłącznie w pełni automatyczne prostowniki specjalnie opracowane do ładowania akumulatorów AGM.
 •  Podczas wymiany baterii AGM do układu AGM, należy stosować wyłącznie oryginalne baterie Kia.
 •  Nie należy zdejmować pokrywy akumulatora. Może to spowodować wyciek elektrolitu z jego wnętrza i w następstwie poważne obrażenia ciała.
 •  Jeżeli bateria AGM jest ponownie podłączana lub wymieniana, funkcja ISG nie będzie działać natychmiast.

  Jeśli chce się korzystać z funkcji ISG, czujnik baterii wymaga kalibracji przez około 4 godziny przy wyłączonym zapłonie.

 1. Należy upewnić się, że zewnętrzny akumulator jest 12-woltowy oraz że jego biegun ujemny jest uziemiony.
 2. Jeśli zewnętrzny akumulator znajduje się w innym pojeździe, nie można dopuścić do tego by samochody się stykały.
 3. Należy wyłączyć wszystkie zbędne urządzenia elektryczne powodujące obciążenie.
 4.  Podłączyć przewody przyłączeniowe dokładnie w takiej kolejności, jaka została pokazana na ilustracji.

  Najpierw podłączyć jeden koniec przewodu przyłączeniowego do bieguna dodatniego rozładowanego akumulatora (1), następnie podłączyć drugi koniec do dodatniego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego (2).

W następnej kolejności podłączyć jeden koniec przewodu przyłączeniowego do ujemnego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego (3), a następnie połączyć drugi koniec przewodu z litym, nieruchomym, metalowym elementem (na przykład, wspornikiem do podnoszenia silnika) znajdującym się z dala od akumulatora (4). Nie podłączać go do jakiegokolwiek elementu, który porusza się kiedy silnik jest uruchamiany lub w jego pobliżu.

Nie należy dopuścić do tego by przewody przyłączeniowe stykały się z czymkolwiek poza odpowiednimi biegunami akumulatorów lub właściwym uziemieniem. Podczas podłączania przewodów nie należy nachylać się nad akumulatorem.

OSTROŻNIE - Przewody przyłączeniowe akumulatora Nie należy podłączać przewodu przyłączeniowego od ujemnego bieguna zewnętrznego akumulatora wspomagającego do ujemnego bieguna rozładowanego akumulatora. Może to spowodować przegrzanie rozładowanego akumulatora samochodu i pęknięcie, które może spowodować wyciek kwasu akumulatorowego.
 1. Uruchomić silnik pojazdu ze sprawnym akumulatorem i pozwolić mu działać z prędkością 2 000 obr/min, a następnie uruchomić silnik pojazdu z rozładowanym akumulatorem.

Jeśli przyczyna rozładowania akumulatora nie jest jasna, pojazd powinien zostać obejrzany przez autoryzowanego sprzedawcę Kia Motors

Uruchamianie awaryjne

Przewody należy podłączać zgodnie z kolejnością numerów pokazanych na ilustracji i odłączać w odwrotnej kolejności. ...

Uruchamianie silnika poprzez pchanie pojazdu

Pojazd ten, wyposażony w ręczną skrzynię biegów, nie powinien być uruchamiany przez pchanie, ponieważ może to uszkodzić układ ...

Categorie