Kia Rio: Układ wspomagania parkowania tyłem

Kia Rio –> Poznawanie samochodu –> Układ wspomagania parkowania tyłem

Układ wspomagania parkowania tyłem


Układ wspomagania parkowania tyłem pomaga kierowcy podczas ruchu pojazdu do tyłu poprzez emitowanie sygnału dźwiękowego jeśli w odległości 47 in. (120 cm) od pojazdu wykryty zostanie jakiś obiekt. System ten jest systemem uzupełniającym i nie jest zainstalowany w celu zastąpienia szczególnej ostrożności oraz uwagi ze strony kierowcy. Zakres wykrywania oraz wielkość przedmiotów wykrywanych przez czujnik cofania są ograniczone.

Cofając, za każdym razem należy zwracać równie wielką uwagę na to, co znajduje się za pojazdem, jak w samochodzie nie wyposażonym w układ wspomagania parkowania tyłem.

OSTRZEŻENIE Układ wspomagania parkowania tyłem powinien być postrzegany jedynie jako funkcja dodatkowa. Na działanie układu wspomagania parkowania tyłem wpływ może mieć wiele czynników (łącznie z warunkami otoczenia).

It is the responsibility of the driver to always check the area behind the vehicle before backing up.

Odpowiedzialność za sprawdzenie przed rozpoczęciem cofania obszaru za pojazdem spoczywa zawsze na kierowcy.

Sygnał ostrzegawczy na wyświetlaczu LCD (jeżeli jest w wyposażeniu)

Dla pojazdów wyposażonych w system kluczyka smart Brak kluczyka w pojeździe Jeżeli kluczyka smart brak w pojeździe i dowolne drzwi zostan ...

Działanie układu wspomagania parkowania tyłem

Warunki działania  System ten włączy się, kiedy nie świeci się wskaźnik przycisku OFF (wyłączania) układu wspomag ...

Categorie