Kia Rio: Układ mocowania pasów bezpieczeństwa

Kia Rio –> Wygląd samochodu –> Pasy bezpieczeństwa –> Układ mocowania pasów bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE
 •  Aby zapewnić maksymalną ochronę ze strony systemu napinającego, należy zawsze mieć zapięte pasy bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem.
 •  Pasy bezpieczeństwa są najbardziej skuteczne kiedy oparcia znajdują się w górnej pozycji.
 •  Dzieci w wieku 12 lat i młodsze muszą być zawsze poprawnie przypięte do tylnego siedzenia.

  Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na jazdę na siedzeniu przedniego pasażera. Jeżeli dziecko w wieku powyżej 12 lat musi zostać posadzone na przednim siedzeniu, należy przypiąć je odpowiednio pasami, a siedzenie przesunąć jak najdalej do tyłu.

 • Nigdy nie należy umieszczać pasa ramieniowego pod ramieniem lub za plecami.

  Niewłaściwe założony pas ramieniowy może spowodować poważne obrażenia w razie wypadku. Pas ramieniowy powinien być umieszczony na środku ramienia przechodząc nad obojczykiem.

 •  Należy unikać zakładania skręconych pasów bezpieczeństwa. Skręcony pas nie realizuje swojej funkcji tak dobrze jak powinien. Podczas kolizji, może zostać wciśnięty w ciało pasażera. Należy upewnić się, że taśma pasa jest wyprostowana oraz nie jest skręcona.
 •  Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić pasów bezpieczeństwa lub ich elementów mocowania. Jeżeli pasy bezpieczeństwa lub ich mocowanie są uszkodzone, konieczna jest ich wymiana.

 

OSTRZEŻENIE Pasy bezpieczeństwa są zaprojektowane, aby chronić szkielet pasażera i powinny przechodzić nisko wokół miednicy lub miednicy, klatki piersiowej i ramion odpowiednio do ich konstrukcji; konieczne jest unikanie zakładania pętlicowej części pasa na brzuch.

Aby zapewnić ochronę, dla której pasy bezpieczeństwa zostały zaprojektowane, powinny być one założone tak ściśle, jak tylko na to pozwala zachowanie wygody pasażera.

Luźny pas zacznie redukuje ochronę zapewnianą pasażerowi.

Należy postarać się o unikanie zabrudzenia pasów środkami czyszczącymi, olejami, chemikaliami, a szczególnie elektrolitem z akumulatora.

Bezpieczne czyszczenie może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem łagodnego mydła i wody.

Pas powinien zostać wymieniony, jeżeli zostanie przypalony zabrudzony lub uszkodzony.

Zasadnicze znaczenia ma wymienienie całego zestawu pasów bezpieczeństwa oraz ich mocowań, jeżeli były używane podczas poważnego wypadku, nawet jeżeli uszkodzenia nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Nie należy używać pasów bezpieczeństwa, jeżeli ich taśmy zostały skręcone. Każdy zestaw pasów bezpieczeństwa może być używany przez jedną osobę na raz; przypinanie pasem dziecka, które siedzi na kolanach u pasażera jest niebezpieczne.

 

OSTRZEŻENIE
 •  Użytkownikowi nie wolno wprowadzać żadnych zmian lub uzupełnień, które albo uniemożliwią działanie urządzeń regulacyjnych pasów bezpieczeństwa podczas regulacji długości, albo uniemożliwią regulację zespołu pasów bezpieczeństwa w celu usunięcia luzu.
 • Gdy zapinasz pasy bezpieczeństwa, uważaj aby nie zatrzasnąć klamry pasa bezpieczeństwa swojego siedzenia ze sprzączką pasa innego siedzenia. Jest to bardzo niebezpieczne i nie będziesz prawidłowo zabezpieczony przez pasy bezpieczeństwa.
 •  Nie odpinaj pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem, ani nie wykonuj cyklicznych czynności zapinania i odpinania pasów.

  Może do doprowadzić do utraty panowania na pojazdem i wypadku ze skutkiem śmiertelnym, lub poważnymi obrażeniami ciała lub zniszczenia mienia.

 •  Podczas zapinania pasów bezpieczeństwa, upewnij się, czy pasy nie przechodzą nad twardymi przedmiotami lub takimi, które mogą łatwo pęknąć.
 •  Upewnij się, czy w sprzączce pasów bezpieczeństwa nie ma jakichś przedmiotów. Pas może nie dać się pewnie zapiąć.

Wskaźnik ostrzegawczy niezapiętych pasów bezpieczeństwa

Wskaźnik ostrzegawczy niezapiętych pasów bezpieczeństwa


Typ A

Wskaźnik ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa dla kierowcy będzie migał przez ok. 6 sekund za każdym razem, gdy wyłącznik zapłonu zostanie przestawiony w pozycję włączonego zapłonu (ON) niezależnie do tego, czy pasy będą zapięte.

Jeżeli pasy bezpieczeństwa będą niezapięte po przestawieniu włącznika zapłonu w pozycję włączony (ON), wskaźnik ostrzegawczy pasów bezpieczeństwa będzie migał ponownie przez ok. 6 sekund.

Jeżeli pasy bezpieczeństwa będą niezapięte w czasie przestawiania włącznika zapłonu w pozycję włączonego zapłonu (ON) lub będą niezapięte po tym, jak włącznik zapłonu zostanie włączony, słychać będzie gong ostrzegający o niezapięciu pasów bezpieczeństwa przez ok. 6 sekund.

Jeżeli w tym momencie pasy bezpieczeństwa zostaną zapięte, gong ucichnie natychmiast.

Wskaźnik ostrzegawczy niezapiętych pasów bezpieczeństwa


Typ B

 1.  Wskaźnik ostrzegawczy niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
 2.  Wskaźnik ostrzegawczy niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera siedzącego z przodu samochodu

Jako przypomnienie dla kierowcy i pasażera siedzącego z przodu samochodu, wskaźniki ostrzegawcze niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera będą się włączać przez około 6 sekund za każdym razem, gdy kierowca włączy zapłon, niezależnie od tego czy pasy bezpieczeństwa są zapięte, czy nie.

Jeżeli pas bezpieczeństwa kierowcy i pasażera siedzącego z przodu samochodu nie jest zapięty, kiedy zapłon jest włączony lub jest rozłączony po włączeniu zapłonu, odpowiedni wskaźnik ostrzegawczy niezapiętego pasa bezpieczeństwa będzie się świecił, zanim pas nie zostanie zapięty.

Jeśli użytkownik będzie kontynuował jazdę nie zapinając pasa bezpieczeństwa.

z szybkością ponad 9 km/h, podświetlana kontrolka ostrzegawcza zacznie migać lub będzie świecić się do chwili zredukowania prędkości do poniżej 6 km/h. Jeśli użytkownik samochodu będzie kontynuował jazdę z prędkością ponad 20 km/godz bez zapiętego pasa bezpieczeństwa, rozlegnie się dźwięk gongu ostrzegawczego przez około 100 sekund, a odpowiadająca mu kontrolka ostrzegawcza będzie migać.

UWAGA

OSTRZEŻENIE Jazda w nieodpowiedniej pozycji negatywnie wpływa na system sygnalizacji niezapiętych pasów bezpieczeństwa pasażera siedzącego z przodu.Ważne jest, by kierowca poinstruował pasażera siedzącego z przodu odnośnie prawidłowej pozycji, zgodnie z opisem podanym w niniejszej instrukcji obsługi.

Pasy bezpieczeństwa

...

Tył (jeśli występuje w samochodzie)

Jeśli zapłon zostanie ustawiony w położeniu WŁ. (silnik nie jest włączony) przy nie zapiętym pasie bezpieczeństwa tylnego pasa& ...

Categorie